Türkiye'deki Sağlık Hizmetleri Basamakları: Sağlık Kuruluşları Basamakları

Sağlik Hizmetleri Basamaklari

Sağlık hizmetleri, sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesine göre farklı basamaklarda derecelendirilir. Bu derecelendirme, sağlık hizmet sunucularının hangi basamakta yer aldığını belirler ve hasta bakımı için önemli bir yönlendirme sağlar. Ayrıca, sağlık kurumlarına başvurmadan önce SGK provizyonunuzun (aktif sigortanızın) kontrol edilmesi önemlidir. İşte sağlık hizmeti sunan kurumlar ve basamakları hakkında detaylı bilgiler:

Sağlık Kurumu Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, kamu veya özel sektöre ait, yataklı veya ayakta tedavi hizmeti sunan tüm işletmeler sağlık kurumu olarak adlandırılır. Bu kurumlar arasında hastaneler, laboratuarlar, tanı merkezleri, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler yer alır.

1. Basamak Sağlık Kuruluşları

Türkiye'deki sağlık sisteminde, hastaların ilk temas noktasını oluşturan birinci basamak sağlık hizmetleri, temel tanı ve tedavi hizmetlerini kapsar. Bu hizmetler, hastaların daha karmaşık sağlık ihtiyaçları için ikinci veya üçüncü basamak kuruluşlara yönlendirilmeden önceki ilk adımı temsil eder. İşte birinci basamakta hizmet veren sağlık kuruluşlarının bir özeti:

Devlete Ait 1. Basamak Sağlık Kuruluşları

 • Sağlık Ocakları: Toplumun genel sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan temel birimler.
 • Aile Sağlığı Merkezleri: Aile bazında koruyucu sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar.
 • Toplum Sağlığı Merkezleri: Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler sunar.
 • Acil Sağlık Hizmeti Sunan İstasyonlar ve Komuta Merkezleri: Acil durumlar için 7/24 hizmet veren birimler.
 • 112 Acil Sağlık Birimi: Acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar.
 • Üniversitelerin Medikososyal Birimleri: Eğitim kurumları bünyesinde öğrenci ve personel sağlığına yönelik hizmetler.
 • Belediyelere Ait Poliklinikler: Yerel sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar.
 • Verem Savaş Dispanserleri: Veremle mücadele kapsamında tanı ve tedavi hizmetleri.

Özel Sektörde 1. Basamak Sağlık Kuruluşları

 • İşyeri Hekimlikleri: Çalışanların sağlık kontrollerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunan birimler.
 • Özel Poliklinikler: Ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sunan, özel sektöre ait sağlık kuruluşları.
 • Evde Bakım Hizmetleri: Hasta bireylerin evlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri için kurulan özel birimler.
 • Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri: Diş sağlığına yönelik özel hizmetler sunan kuruluşlar.

Bu kuruluşlar, sağlık sistemimizin temelini oluşturarak, toplumun genel sağlık düzeyinin korunması ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Her biri, sağlık hizmetlerinin ilk adımı olarak, hastaların karmaşık sağlık ihtiyaçlarından önce temel sağlık kontrolleri ve müdahaleleri sağlamaktadır.

2. Basamak Sağlık Kuruluşları: Tedavi Odaklı Hizmetler

Türkiye'deki sağlık sistemine bakıldığında, sunulan hizmetlerin niteliğine ve sağlık kuruluşlarının uzmanlık düzeyine göre çeşitli basamaklarda sınıflandırıldığını görürüz. Bu sınıflandırma, hastaların özel ihtiyaçlarına uygun tedavi ve bakım hizmetleri alabilmesi için yapılmaktadır. Aşağıda, ikinci ve üçüncü basamakta hizmet veren sağlık kuruluşlarına ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır:

İkinci Basamak: Özelleşmiş Tedavi Hizmetleri

İkinci basamak sağlık hizmetleri, belirli tedavi ve tanı hizmetlerini sunan kuruluşları kapsar ve genellikle daha özelleşmiş hizmetler sunar. Devlete ait ikinci basamak sağlık kuruluşları şöyledir:

 • İl ve ilçelerde bulunan devlet hastaneleri,
 • Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,
 • Belediyelere ait hastaneler ve devlete ait çeşitli tıp ve uzmanlık merkezleri,
 • İstanbul Valiliği'ne bağlı Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.

Özel sektördeki ikinci basamak sağlık kurumlarına gelince; Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış özel hastaneler ve özel tıp merkezleri bu kategoriye dahildir.

3. Basamak Sağlık Kuruluşları: Uzmanlık ve Araştırma Merkezleri

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri, yüksek düzeyde uzmanlık ve kapsamlı tedavi yöntemleri gerektiren hizmetleri sunar. Bu basamakta yer alan devlete ait kurumlar ise şunlardır:

 • Üniversite hastaneleri ve bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile enstitüler,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve bu hastanelere bağlı poliklinikler,
 • Üniversitelere bağlı diş hekimliği poliklinikleri.

Bu kurumlar, daha kompleks sağlık sorunları için gerekli olan detaylı ve uzman tedavi hizmetlerini sağlama kapasitesine sahiptir.

İsteğe Bağlı Sigorta

Sağlık Hizmetleri Basamaklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Sağlık hizmetlerinin basamaklandırılması, tedavi ve bakım hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını amaçlar. Bu kapsamda, özellikle sağlık alanında eğitim görenler ve genel olarak kamuoyu tarafından sıklıkla sorulan sorulara cevaplar derledik. İşte tedavi hizmetleri basamaklarına dair en çok merak edilenler:

Kanser Araştırma Merkezleri Hangi Basamakta?

Kanser araştırma merkezleri, uzmanlık ve ileri düzey tedavi yöntemleri sunmaları nedeniyle, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları arasında yer alır.

Üniversite Hastanelerinin Sağlık Hizmeti Basamağı Nedir?

Üniversite hastaneleri ve bunlara bağlı poliklinikler ile diş hekimliği birimleri, kompleks tedavi ve uzmanlık gerektiren hizmetleri sundukları için üçüncü basamak kategorisindedir.

Sanatoryumlar Hangi Basamakta Sınıflandırılır?

Sanatoryumlar, genellikle kronik hastalıkların tedavisi için uzmanlaşmış kurumlar olduklarından, üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında değerlendirilir.

Diyaliz Merkezlerinin Basamağı Nedir?

Diyaliz merkezleri, basamak sınıflandırmasına spesifik olarak dahil edilmemekle birlikte, özel tedavi gereksinimleri nedeniyle kendi kategorilerinde değerlendirilir.

Verem Savaş Dispanserleri Hangi Basamakta Yer Alır?

Verem savaş dispanserleri, temel sağlık hizmetleri ve erken teşhis gibi önemli görevleri üstlendikleri için birinci basamak sağlık hizmet sunucuları arasındadır.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri Kaçıncı Basamakta?

Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunucuları grubunda konumlanır.

Devlet Hastaneleri Hangi Basamak Tedavi Hizmetlerini Sunar?

Devlet hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel hastaneler, geniş bir tedavi yelpazesi sunmalarıyla ikinci basamak sağlık hizmetleri kategorisinde yer alır.

Yorum Gönder

To Top