Sgk İşyeri Sicil No Sorgulaması Nasıl ve Nereden Yapılır ?

SGK İşyeri Sicil Numarası

İşçi çalıştıran işverenler için, çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) elektronik ortamda bildirmek büyük önem taşır. Bu süreç, işverenlerin öncelikle SGK'ya dosya tescili yapmalarını gerektirir. Her tescil edilen dosya için SGK tarafından bir işyeri sicil numarası verilmektedir. İşverenler, SGK prim borçlarını ödemek, sigortalı işe giriş bildirgesi vermek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için bu sicil numarasına ihtiyaç duyarlar. Peki, SGK işyeri sicil numarası nasıl ve nereden sorgulanır?

SGK İşyeri Sicil Numarası Nedir?

SGK işyeri sicil numarası, sigortalı personel çalıştırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt yaptıran işverenlere atanan özel bir dosya numarasıdır. Bu numara, işverenin tüm prim tahakkuk, hizmet bildirimi ve prim ödeme işlemlerini yönetmesi için gereklidir. Ayrıca, SGK işyeri sicil numarası, işverenin resmi olarak tanınmasını ve sosyal güvenlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

SGK Aracı Kodu Nedir?

Aracı kodu, bir ana işverene bağlı alt taşeronların tanımlanması için kullanılan bir koddur. Eğer bir işverenin altında birden fazla taşeron çalışıyorsa, bu taşeronlar ana dosyadan ayrı olarak belirlenir ve her birine özgü bir aracı kodu atanır. Örneğin, ana işveren için "000" kodu kullanılırken, bir alt taşeron için "001" kodu atanabilir. Bu sistem, SGK kayıtlarında işverenler ve alt taşeronlar arasındaki ilişkinin net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

SGK İşyeri Sicil Numarası Sorgulama

SGK işyeri sicil numarasını sorgulamak için eğer işyerinin e-bildirge kullanıcısı sizseniz, e-Devlet üzerinden adınıza kayıtlı tüm sicil numaralarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. İşte adımlar:

 • E-Devlet sistemi üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu- E-SGK Şifre" bölümüne giriş yapın.
 • Adınıza kayıtlı tüm işyeri sicil numaralarınızı buradan görüntüleyebilirsiniz.

Eğer e-bildirge kullanıcısı sizin adınıza değilse, SGK işyeri sicil numaranızı öğrenmek için bir Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca, elinizde tahakkuk fişi ya da hizmet listesi varsa bu belgelerden de sicil numaranızı öğrenebilirsiniz. SGK işveren sistemi üzerinden de işyeri sicil numarası sorgulaması yapılabilir. Bu yöntemler, işverenlerin kendi işyeri sicil numaralarına ulaşmaları ve gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri için kolaylık sağlar.

SGK Aracı Kodu ve İşyeri Sicil Numarası Sorgulama Yöntemleri

SGK işyeri sicil numarası ve aracı kodu, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmalarını ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmelerini sağlayan önemli bilgilerdir. Bu bilgiler, işverenlerin sigortalı çalıştırma, prim ödeme ve diğer sosyal güvenlik işlemlerini yönetmelerine yardımcı olur. İşte aracı kodu ve işyeri sicil numarası sorgulama hakkında detaylı bilgiler:

SGK Aracı Kodu Sorgulama

 • Aracı Kodu Sorgulama: Aracı kodu sorgulamaları, e-Devlet menüsü üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu işlem, işverenlere ait alt taşeronların belirlenmesi ve yönetilmesi için kullanılır. Aracı kodu, ana işveren ve alt taşeron ilişkisinin net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

İşyeri Kodu Sorgulama

 • İşyeri Kodu Sorgulama: SGK işyeri kodu, işverenlerin faaliyet kodunu içerir. Faaliyet kodunuzu, işyeri sicil numaranızdaki belirli bir bölümle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen vergi levhanızdaki kod karşılaştırılarak ya da güncel NACE kodları listesi üzerinden sorgulanabilir.

SGK İşyeri Sicil No ile Unvan Sorgulama

 • Unvan Sorgulama: SGK işyeri sicil numarası sorgulaması, e-Devlet veya SGK işveren sistemi üzerinden yapılabilir. Ancak, sadece işyeri sicil numarası ile unvan sorgulama veya unvan ile işyeri sicil numarası sorgulama mümkün değildir. Bu sorgulamalar için sisteme şifre ile giriş yapılması gerekmektedir.

SGK İşyeri Sicil No Örneği ve Açılımı

 • İşyeri Sicil No Örneği: SGK tarafından işverenlere verilen işyeri sicil numaraları 26 hane uzunluğundadır. Örnek bir SGK işyeri numarası şu şekildedir: 2 4941 01 01 9999999 001 02 61 001. Bu numaranın her bir bölümü, belirli bir bilgiyi ifade eder ve işverenin SGK kayıtlarındaki yerini belirler.

Bu bilgiler, işverenlerin SGK işlemlerini daha kolay ve etkin bir şekilde yönetmeleri için gereklidir. Eğer SGK ile ilgili işlemleriniz varsa, bu sorgulama yöntemlerini kullanarak gereken bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

SGK İşyeri Sicil Numarasının Anlamı ve Detaylı Açılımı

SGK işyeri sicil numarası, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kaydının tanımlanması için kullanılan özel bir koddur. Bu numara, işyerinin niteliği, konumu ve faaliyet alanı gibi önemli bilgileri içerir. İşte SGK işyeri sicil numarasının detaylı açılımı ve anlamları:

 • “2” - Bu kod, işyerinin özel sektöre ait olduğunu ve devamlı mahiyette çalıştığını gösterir. Geçici ihaleli işler veya bina inşaatları için kullanılan kod “4” iken, resmi sektöre ait devamlı işyerleri “1” ile, geçici resmi işyerleri ise “3” ile başlar.

 • “4941” - Bu bölüm, işyerinin faaliyet kodunu ya da diğer adıyla NACE kodunu ifade eder. Bu kod, işyerinin faaliyet alanını belirler ve vergi dairesi veya ticaret sicilindeki kayıtlarla uyumlu olmalıdır.

 • “01 ve 01” - Bu iki rakam, işyerinin eski ve yeni şube kodlarını temsil eder.

 • “9999999” - Yedi haneli bu bölüm, SGK tarafından işyerine özel olarak atanan sicil numarasını gösterir.

 • “001” - Bu, işyerinin bulunduğu ili temsil eden koddur ve genellikle ilin plaka koduyla aynıdır. Örneğimizde Adana için “001” kullanılmıştır.

 • “02” - İlçe kodunu ifade eder ve işveren dosyasının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’nin kodudur.

 • “61” - Bu, SGK tarafından kullanılan bir kontrol numarasıdır.

 • “001” - Ana dosya için kullanılan taşeron numarasıdır. Eğer işyeri alt taşeronlara sahipse, bu numara tescil sırasına göre “001”, “002” gibi artarak devam eder.

SGK işyeri sicil numarası, işverenlerin ve işyerlerinin SGK ile olan tüm işlemlerinde kullanılan kritik bir tanımlayıcıdır. Bu numara sayesinde, işyerlerinin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemleri kolaylıkla takip edilebilir ve yönetilebilir.

SGK İşyeri Sicil Numarası Kaç Hanelidir?

 • SGK işyeri sicil numarası 26 hanelidir. Online olarak SGK prim ödemesi yaparken, bu işyeri sicil numarasını aralarında boşluk bırakmadan ve sondaki "000" rakamını da dahil ederek borç sorgulaması yapmanız gerekir.
SGK Otomatik İşyeri Tescili

SGK İşyeri Sicil Numarası Nerede Yazar?

 • SGK işyeri sicil numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil belgesi, tahakkuk fişleri, hizmet listeleri gibi işyeri ile ilgili yapılan tüm online işlemlerde yer alır.

İşyeri Numarasından Adres Sorgulaması

 • SGK sicil numarası ile işyeri adresi sorgulaması yapmak online olarak mümkün değildir. Bu bilgi genellikle çalışanlar tarafından ihtiyaç duyulan bir bilgidir, ancak şu an için online ortamda bu tür bir sorgulama yapılamamaktadır.

SGK İşyeri Sicil Numarasının Alınması

 • Eğer adınıza tescilli bir dosya varsa, e-Devlet üzerinden ilgili menüye girerek sicil numaranızı sorgulayabilirsiniz. Eğer henüz bir tesciliniz yoksa ve yeni bir tescil yapılacaksa, bu durumda E-SGK tescil uygulaması üzerinden yeni bir sicil numarası başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

SGK işyeri sicil numarası, işverenlerin ve işletmelerin SGK ile olan tüm işlemlerinde temel bir rol oynar. Bu numara sayesinde işverenler, işyerleriyle ilgili tüm sosyal güvenlik işlemlerini etkin bir şekilde yönetebilirler. Bu nedenle, işyeri sicil numarasının doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılması, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemlidir.

Yorum Gönder

To Top