Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ve Örneği

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Kısmi - Part Time İş Sözleşmesi Nedir ?

Kısmi süreli iş sözleşmesi, işçinin haftalık çalışma süresinin, aynı veya benzer işlerde tam zamanlı çalışan işçilere göre önemli ölçüde daha kısa olması durumunda yapılan bir sözleşme türüdür. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesine göre düzenlenmiş bu tür bir sözleşme, işçiye, çalışma süresi oranında ücret ve diğer hakları sağlar. İşçi, sadece çalışma süresinin kısmi olması nedeniyle, tam zamanlı çalışanlara göre ayrımcılığa uğramamalıdır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Şartları Nelerdir ?

Kısmi süreli iş sözleşmesinin temel şartları şunlardır:

  • Çalışma süresinin tam zamanlı bir işçiye göre daha az olması gerekmektedir. Bu durumda, haftalık çalışma süresinin genellikle tam zamanlı çalışanın 2/3'ü kadar veya daha az olması beklenir.
  • Eğer özel bir anlaşma yapılmamışsa, haftalık çalışma süresi genel olarak 45 saat olarak kabul edilir.
  • Pratikte, haftalık çalışma süresi 30 saate kadar olan çalışmalar kısmi süreli olarak kabul edilebilir. 30 saati aşan çalışmalar için bu tanımlama geçerli değildir.
  • SGK'ya bildirilecek prim gün sayısı 20 günü aşmamalıdır. Aksi takdirde, bu çalışma şekli "kısmi süreli çalışma" olarak kabul edilmez.
  • Kısmi süreli çalışan işçilere, aynı işi yapan tam zamanlı işçilere oranla orantılı bir ücret ödenmelidir. Belirlenmiş bir ücret yoksa, ödeme asgari ücret üzerinden saatlik hesap yapılarak yapılmalıdır.

Bu şartlar ve düzenlemeler, işçi ve işveren arasında adil bir çalışma ortamı sağlamak ve kısmi süreli çalışanların haklarının korunmasını amaçlamaktadır.

Kısmi Süreli Part Time İş Sözleşmesi Örnekleri

Part-time ya da kısmi zamanlı çalışma sözleşmeleri, belirli veya belirsiz süreli olabilir ve kısmi zamanlı çalışanlar için zorunlu belgeler arasındadır. SGK ile ilgili olası anlaşmazlıklar durumunda, SGK denetmenleri tarafından bu sözleşmelerin incelenmesi talep edilebilir. Bu sebeple, kısmi süreli çalışacak işçiler için sözleşmenin aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanıp, taraflarca imzalanması ve iş dosyasında saklanması önemlidir. İmzalanan sözleşmenin noter tasdikli olması ise daha da güvenilir bir yöntemdir. Aşağıda, süresi belirli ve belirsiz kısmi süreli iş sözleşmelerine ilişkin örnekler yer almaktadır.

İşten Çıkış Bildirgesi Hesabı Nasıl Yapılır

Belirsiz Süreli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Bitiş tarihi olmayan, yani süresi belirsiz kısmi zamanlı işler için hazırlanacak belirsiz süreli part-time iş sözleşmesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Belirsiz Süreli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli Part-time İş Sözleşmesi Örneği

Belirlenen bir bitiş tarihi olan part-time çalışmalar için düzenlenecek olan belirli süreli sözleşme örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Belirli Süreli Part-time İş Sözleşmesi
Belirli Süreli Part-time İş Sözleşmesi

Bu belgeler, hem işverenin hem de işçinin haklarının korunması açısından büyük önem taşır ve her iki tarafın da menfaatine hizmet eder.

Yorum Gönder

To Top