İşten Çıkış Bildirgesi Nedir, Nasıl Düzenlenir ?

İşten Çıkış Bildirimi

Sigortalı İşten Çıkış Bildirimi Nedir?

SSK kapsamı altında çalışan bireylerin işten ayrıldıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na duyurmak amacıyla kullanılan resmi belgedir. Bu belge, sözleşmeli memurlar dahil olmak üzere, belirli istisnalar dışında, elektronik olarak sunulmalıdır.

İşverenlerin, çalışanların işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde bu bildirimi yapmaları gerekmektedir. Bildirimin geç yapılması veya yapılmaması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari yaptırımlar uygulanabilir.

İşten Çıkış Bildirgesi Formu Nasıl Doldurulur?

İşten çıkış bildirgesi, SGK'nın işten çıkış bildirgesi elektronik uygulaması aracılığıyla kolayca doldurulup sunulabilir. Uygulamaya SGK İşten Çıkış linki üzerinden erişebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işçi çıkış bildirgesi elektronik uygulamasını kullanabilmek için bir e-bildirge şifresine ihtiyacınız vardır.

İşten Çıkış Bildirgesi Formu

Emeklilik Amaçlı İşten Çıkış Bildirimi Nasıl Yapılır?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak çalışanlar için, çıkış işlemleri "8-Emeklilik" veya "toptan ödeme" kodları kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Çalışmaya devam edecek kişiler için ise, takip eden gün "02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar" kodu ile işe giriş bildirimi yapılmalıdır. Emeklilik şartları yerine getirilse dahi, bu prosedürler uygun şekilde takip edilmezse, emekli aylığı bağlanmayabilir.

İşten Ayrılış Bildirgesi Aynı Gün Verilebilir mi?

İşçinin işten ayrıldığı gün, yani çıkışın yapıldığı gün içerisinde elektronik ortamda çıkış bildirgesinin verilmesi kanuni olarak mümkündür. Bildirgenin 10 gün içinde verilmesi durumunda herhangi bir idari ceza söz konusu değildir.

SGK'ya İşten Çıkış Bildirimi Yapılmalı mı?

Çalışanların bizzat SGK'ya bildirim yapmaları gerekmez. Ancak, işverenlerin işten çıkış bildirgesi sunma zorunluluğu bulunmaktadır. İşten ayrılan kişilerin genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, işten çıkış tarihine kadar geçen süreye göre belirlenir, bu nedenle kişilerin genel sağlık sigortası durumlarını takip etmeleri önerilir.

İşten Çıkış Kaydı Nasıl Görüntülenir?

Çıkış bildirgesi, işverenler veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görüntülenebilir. Çalışanların işten çıkış kayıtlarını görüntüleyebilecekleri bir sistem henüz mevcut değildir. E-Devlet sistemi üzerinden işten çıkış belgesi alma imkanı sunacak bir uygulama şu an için hizmete sunulmamıştır.

Yabancı Uyruklu Çalışanların İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Verilir?

Çalışma izni ve "9" ile başlayan yabancı T.C. numarasına sahip yabancı uyruklu çalışanlar için çıkış bildirgesi, sistem üzerinden elektronik olarak verilebilir. Bu bilgilere sahip olmayanlar için çıkış işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na doğrudan elden teslim edilerek yapılmalıdır.

İşten Ayrılış Bildirgesinin Geç Sunulmasının Cezası Nedir?

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin, çalışanın işten çıkış tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunulması gerekmektedir. İşverenler tarafından bu süre zarfında bildirimin yapılmaması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezası uygulayabilir. İşten ayrılış bildirgesi ile ilgili önemli noktalar şunlardır:

 • Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmediğini tespit ederse, her bir sigortalı için o tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin onda biri kadar ceza uygulanır.
 • İşverenler, işten ayrılış bildirgesini işten çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde sunarlarsa, yine asgari ücretin onda biri oranında cezaya tabi tutulurlar. Ancak, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, cezanın üçte dört miktarında indirim uygulanır. Bir ay sonrasında sunulması durumunda ise yalnızca yüzde 25 indirim uygulanır.
 • İdari para cezasının, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda, cezada yüzde 25 oranında indirim yapılır. İşten ayrılış bildirgesinin sunulması gereken süre zarfından sonra ancak 1 ay içinde yapılması durumunda, indirim oranı cezanın üçte ikisi olarak uygulanır.

Bu bilgiler ışığında, işverenlerin işten ayrılış bildirgelerini zamanında ve doğru bir şekilde sunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu, hem cezai yaptırımlardan kaçınmalarını sağlar hem de işlemlerinin yasal çerçevede yürütülmesine olanak tanır.

İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl ve Nereden Temin Edilir?

İşten ayrılış bildirgesi, 4a SSK kapsamında çalışan bireylerin işten çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesi için gerekli bir evraktır. Bu belge aynı zamanda sözleşmeli çalışan memurlar için de verilmektedir ve çoğu durumda elektronik ortamda sunulması şarttır. İşten çıkış bildirgesi, işveren tarafından çalışanın işten çıkış tarihinden itibaren maksimum 10 gün içinde SGK'ya iletilebilir. Aksi takdirde, işverenlere idari para cezası uygulanabilir.

İşten Çıkış Bildirgesi Elektronik Ortamda Nasıl Verilir?

İşverenler, SGK'nın elektronik hizmetler bölümünden işten çıkış bildirgesi formunu doldurarak işlemi gerçekleştirebilirler. Bu işlem için SGK İşten Çıkış Bildirgesi Uygulaması üzerinden giriş yapmak ve e-bildirge şifresi ile işlemleri tamamlamak gerekmektedir.

İşten Çıkışımı Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çalışanlar, SGK sistemi üzerinde tanımlı olan cep telefonlarına, işverenin işten çıkış bildirgesini vermesiyle ilişkili bir bildirim alırlar. Bu bildirim, işten ayrılış işleminizin gerçekleştiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca, en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGM) başvurarak T.C. kimlik numaranız ile işten çıkış bildiriminizi sorgulatabilirsiniz.

Yabancı Uyruklu Çalışanların İşten Çıkış Bildirgesi

Yabancı uyruklu çalışanlar için işten çıkış bildirgesi verilmesi süreci, çalışma izni ve yabancı T.C. kimlik numarası varsa elektronik ortamda, aksi takdirde elden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bir başvuru ile gerçekleştirilir.

İşten Çıkış Bildirgesi Hesabı Nasıl Yapılır

İşten Çıkış Bildirgesi Geç Verildiğinde Uygulanan Cezalar

SGK, işten çıkış bildirgesinin belirlenen sürede verilmemesi durumunda işverenlere idari para cezası uygulamaktadır. Bu cezalar, bildirgenin verilme zamanına ve sürecin yönetilme şekline göre değişkenlik gösterir.

İşten ayrılış sürecinin doğru yönetilmesi, hem işveren hem de çalışan açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, işten çıkış bildirgesinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesi, her iki taraf için de olası cezai işlemlerden kaçınmanın anahtarıdır.

Sgk İşten Çıkış Kodları

Her bir işten ayrılış durumu için belirlenen SGK çıkış kodları mevcuttur. Bu kodlar, işten ayrılışın sebebini SGK'ya bildirmek için kullanılır:

 • 1: Deneme süresince sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi.
 • 2: Deneme süresinde çalışanın kendi isteğiyle sözleşmeyi sonlandırması.
 • 3: İstifa, yani işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması.
 • 4: İşverenin herhangi bir gerekçe göstermeksizin iş sözleşmesini sonlandırması.
 • 5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.
 • 8: Emeklilik veya toptan ödeme gerekçesiyle işten ayrılış.
 • 9: Malulen emeklilik durumunda kullanılan kod.
 • 10: Sigortalının vefatı halinde kullanılan kod.
 • 11: İş kazası sonucu vefat eden sigortalı için kullanılan kod.
 • 12: Askerlik hizmeti için işten ayrılanlar.
 • 13: Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar.
 • 14: Emeklilik şartlarını yerine getiren ancak yaş dışındaki koşulları sağlayanlar için.
 • 15: Toplu işten çıkarmalarda kullanılan kod.
 • 16: Aynı işverene ait farklı bir işyerine nakil durumunda.
 • 17: İşyerinin kapanması sebebiyle yapılan işten çıkışlar.
 • 18: Geçici işlerin sona ermesi durumunda kullanılan kod.
 • 19: Mevsimlik işler için, sözleşmenin askıya alınması anlamına gelen kod.
 • 20: Kampanya sonrası işten çıkışlar için.
 • 21: Statü değişikliği halinde kullanılan kod.
 • 22: Diğer nedenler için tanımlanan genel çıkış kodu.
 • 23: İşçinin zorunlu nedenlerle sözleşmeyi feshetmesi durumunda.
 • 24: Sağlık problemleri nedeniyle işten ayrılma.
 • 25: Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle işten çıkış.
 • 26: Disiplin kurulu kararıyla yapılan işten çıkışlar.
 • 27: Tutukluluk veya zorunlu hallerde kullanılan çıkış kodu.
 • 28: Sağlık problemleri sebebiyle işten çıkış.
 • 29: Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle işverenin işten çıkarma işlemi.
 • 30: Vize süresinin sonunda kullanılan kod.
 • 31: Çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında yapılan işten çıkışlar.
 • 32: Özelleştirme sürecindeki işten çıkışlar için kullanılan kod.
 • 33: Gazetecilerin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda.
 • 34: İşyerinin devredilmesi veya niteliğinin değişmesi durumunda kullanılan kod.
 • 36: Olağanüstü Hal kapsamında kapatılan işyerlerinde çalışanlar için.

Bu SGK işten çıkış kodları, işten ayrılışın sebebine göre doğru şekilde seçilerek kullanılmalıdır. Her kodun kendi içinde taşıdığı özgün anlamı ve işleme alınma şekli vardır, bu yüzden işten çıkış işlemlerinde doğru kodun kullanılması büyük önem taşır.

Yorum Gönder

To Top