Pentekostes Nedir?

Pentekost

Pentekost, Hristiyanlıkta önemli bir bayramdır ve İsa Mesih'in göğe yükselişinden elli gün sonra kutlanır. Bu bayram, aynı zamanda Hristiyan kilisesinin doğuşunu simgeler. "Pentekost" kelimesi, Yunanca "elli" anlamına gelen "pentekoste" kelimesinden türemiştir.

Pentekostes, Yeni Ahit'te Elçilerin İşleri kitabının 2. bölümünde anlatılır. Burada, İsa'nın öğrencileri Yeruşalim'de toplandığında, Kutsal Ruh'un bir rüzgar sesi ve diller gibi alevler şeklinde üzerlerine indiği ve onlara çeşitli dillerde konuşma yeteneği verdiği belirtilir. Bu olay, İsa'nın öğretilerinin dünyanın dört bir yanına yayılmasının başlangıcı olarak kabul edilir ve Hristiyanlıkta büyük bir dönüm noktasıdır.

Pentekost, Hristiyan takviminde Paskalya'dan sonraki yedinci Pazar günü kutlanır. Bu bayram, Hristiyanlar için Kutsal Ruh'un varlığını ve kilisenin birliğini hatırlatan bir zaman olarak kabul edilir. Aynı zamanda, Hristiyan inancına göre, Kutsal Ruh'un inançlılara verildiği ve onları manevi olarak güçlendirdiği bir gün olarak anılır.

Pentekostes kutlamaları, kiliselerde özel ayinler, dua ve ilahi söyleme gibi dini törenlerle gerçekleştirilir. Bazı kiliselerde, bu günü anmak için dillerde konuşma veya Kutsal Ruh'un diğer armağanlarının tezahür ettiği özel ayinler de düzenlenebilir.

Bu bayram, Hristiyanlıkta Paskalya ve Noel ile birlikte en önemli üç bayramdan biri olarak kabul edilir ve Hristiyan toplulukları tarafından dünya genelinde çeşitli şekillerde kutlanır.

Pentekostes: Hıristiyan Takvimindeki Önemli Bir Yortu

Pentekostes, Hıristiyanlıkta, Paskalya'nın ardından gelen 50. günü simgeleyen ve bu nedenle "Yunanca'da 50. gün" anlamına gelen özel bir yortudur. Bu yortu, Yahudiliğin Şavuot (Hamsin) Bayramı'nın Hıristiyanlık içindeki karşılığı olarak kutlanır ve Hz. İsa'nın göğe yükselişinin ardından gerçekleşen, Kutsal Ruh'un Havarilere inişini anma amacı taşır.

Pentekostes, 2. yüzyılda Doğu Kilisesi'nde yazılan "Epistola Apostolorum" (Havarilerin Mektupları) eserinde anılmış, 3. yüzyılda İskenderiye'deki bir katekümen okulunu yöneten Origenes ve Kartacalı yazar Tertullianus tarafından da bahsedilmiştir.

Başlangıçta, Hıristiyanlar Paskalya'yı takip eden 50 günlük dönemi tamamen Pentekostes olarak adlandırıyorlardı. Bu dönemde vaftiz ayinleri hem başında hem de sonunda gerçekleştirilebilirdi. Zamanla, Kuzey Avrupa'da vaftizin daha çok Pentekostes gününde yapılması yaygınlaştı. İngiltere'de ise bu yortu, yeni vaftiz edilen kişilere giydirilen beyaz giysiler nedeniyle sıklıkla "Beyaz Pazar" (Whitsunday) olarak adlandırıldı.

Yorum Gönder

To Top