P ve Q Harfiyle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

İngilizce'de "P" ve "Q" harfiyle başlayan zıt anlamlı (antonym) kelimelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz. Bu liste sıfatlar, fiiller ve isimler gibi farklı kelime türlerini içermektedir:

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

"P" ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 1. Positive - Negative
  • Olumlu - Olumsuz
 2. Present - Past
  • Şimdiki Zaman - Geçmiş Zaman
 3. Peace - Quarrel
  • Barış - Kavga
 4. Possible - Impossible
  • Mümkün - İmkansız
 5. Plentiful - Scarce
  • Bol - Kıt
 6. Pleasant - Unpleasant
  • Hoş - Hoş Olmayan
 7. Public - Private
  • Kamusal - Özel
 8. Passive - Active
  • Pasif - Aktif
 9. Permanent - Temporary
  • Kalıcı - Geçici
 10. Powerful - Weak
  • Güçlü - Zayıf
 11. Protect - Attack
  • Koruma - Saldırı
 12. Profit - Loss
  • Kar - Zarar
 13. Professional - Amateur
  • Profesyonel - Amatör
 14. Progress - Regress
  • İlerleme - Gerileme
 15. Proud - Humble
  • Gururlu - Alçakgönüllü
 16. Pure - Impure
  • Saf - Saf Olmayan
 17. Pleasure - Pain
  • Zevk - Acı
 18. Praise - Criticize
  • Övmek - Eleştirmek
 19. Precise - Vague
  • Kesin - Belirsiz
 20. Prosperous - Impoverished
  • Zengin - Yoksul
 21. Permit - Prohibit
  • İzin Verme - Yasaklama
 22. Plethora - Lack
  • Bolluk - Eksiklik
 23. Peaceful - Aggressive
  • Barışçıl - Saldırgan
 24. Punctual - Late
  • Dakik - Geç
 25. Partial - Impartial
  • Tarafgir - Tarafsız

"Q" ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 1. Quick - Slow
  • Hızlı - Yavaş
 2. Quiet - Loud
  • Sessiz - Gürültülü
 3. Qualified - Unqualified
  • Nitelikli - Niteliksiz
 4. Question - Answer
  • Soru - Cevap
 5. Quarrel - Agreement
  • Kavga - Anlaşma
 6. Quality - Inferiority
  • Kalite - Düşüklük
 7. Quaint - Ordinary
  • Tuhaf - Sıradan
 8. Quantitative - Qualitative
  • Niceliksel - Niteliksel
 9. Qualified - Disqualified
  • Nitelikli - Diskalifiye Edilmiş
 10. Quick-witted - Slow-witted
  • Zeki - Ağır Anlayışlı
 11. Quench - Ignite
  • Söndürmek - Tutuşturmak
 12. Quarantine - Release
  • Karantina - Serbest Bırakma
 13. Querulous - Complacent
  • Şikayetçi - Memnun
 14. Quantify - Estimate
  • Nicelleştirmek - Tahmin Etmek
 15. Questionable - Unquestionable
  • Şüpheli - Şüphesiz
 16. Quarrelsome - Peaceable
  • Kavgacı - Uzlaşmacı
 17. Quick - Deliberate
  • Çabuk - Kasıtlı
 18. Quaint - Modern
  • Garip - Modern
 19. Quarantined - Accessible
  • Karantinada - Erişilebilir
 20. Quietude - Turbulence
  • Sakinlik - Karışıklık
 21. Quixotic - Pragmatic
  • Hayalperest - Pragmatik
 22. Quota - Unlimited
  • Kota - Sınırsız
 23. Quenchable - Unquenchable
  • Söndürülebilir - Söndürülemez
İngilizce Okul Kurallari

İLGİLİ İÇERİK:

İngilizce Okul Kuralları Resimli

Yorum Gönder

To Top