Ortaçağ İle İlgili Kısa Bilgi

Ortaçağ

Orta Çağ Dönemi Orta Çağ, Avrupa tarihinin önemli bir dönemi olarak kabul edilir. Bu dönem yaklaşık olarak 750 yılında başlamış ve 1400’lü yılların başlarında, Rönesans olarak bilinen yeni bir dönemin başlamasıyla son bulmuştur.

Dönemin Başlangıcı ve Gelişimi

5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlayan bu dönem, Batı Avrupa'nın pagan istilalarına tanık oldu. 1400’ler, Avrupa’da ortak bir Hristiyan kültürünün paylaşıldığı, keşiflerin, ticaretin ve fetihlerin başladığı bir genişleme döneminin ilk yılları olarak ön plana çıkmaktadır.

İmparator ve Papa İlişkisi

800 yılında, Frank kralı Charlemagne, papa tarafından imparator olarak ilan edildi. Bu hamlenin amacı, Avrupa'yı bir Hristiyan idaresi altında birleştirmekti. Orta Çağ boyunca, papanın ve imparatorun kudreti Avrupa üzerinde egemenliğini sürdürdü.

Feodal Toplumun Yapısı ve Orta Çağ'da Şiddet

Feodal Toplumun Yapılanması

Orta Çağ Avrupa'sı, krallıklar, dükalıklar, piskoposluklar ve diğer devletler arasında bölünmüştü. Bu dönemde zenginlik büyük ölçüde tarıma dayanıyordu. Feodal sistem, 10. yüzyılda Fransa'da gelişti ve toprak kontrolü üzerine kurulmuştu.

Kültür ve Eğitim

1400'lü yıllarda Fransa'da Christine de Pisan, geçimini sağlamak için yazılar yazıyordu. Bu, dönemin koşulları göz önüne alındığında sıra dışı bir durumdu, çünkü o zamanlar insanların, özellikle de kadınların, okuma ve yazma bilenlerinin sayısı çok azdı.

Feodal Toplumda Yer Alan Rolleri

Krallar, askeri hizmet karşılığında lordlara ve şövalyelere toprak veriyordu. Her lord, kendisinden yukarıda bulunan bir lorda sadakat yemini ediyordu. Bu topraklar genellikle köylüler tarafından işlenir, emeklerinin karşılığında ürün elde ederlerdi. Ayrıca, kilisenin de büyük arazilere sahip olduğu ve bu zenginliği bilim ve sanatın teşviki için kullandığı bilinmektedir.

Orta Çağ'da Şiddet ve Savaşlar

İstilacı Vikingler, Müslümanlar ve Avarların yenilgilerinden sonra Avrupa'da yönetimde olanlar, güç ve zenginlik elde etmek için birbirleriyle savaşa tutuştu. Yüzyıl Savaşları (1337-1453), İngiltere kralları ile Fransa arasında, Fransa'nın yönetimini ele geçirmek amacıyla yapıldı. Avusturya'nın Habsburg hanedanlığı ve Alman Hohenzollernler, yeni topraklar ele geçirmek için uzun süreli savaşlara girişti.

Orta Çağ Avrupa'sında Ticaret ve Sanayinin Gelişimi

Ticaret ve Sanayide Büyüme

1100'lü yıllardan itibaren, Avrupa ekonomisi hızla zenginleşmeye başladı. Tacirler ve zanaatkarlar, mesleki standartları belirleyen ve fiyatları kontrol eden loncaları (mesleki örgütleri) oluşturdu. Bu dönemde ustalık becerilerinin yaygınlaşması ve bölgeler arası ticaretin teşvik edilmesi gözlemlendi. 1400'lü yıllara gelindiğinde, imalat ve ticaret sektöründe çalışan insan sayısı artış göstermekteydi.

Orta Çağ Şölenleri

Orta Çağ’ın varlıklı lordları ve hanımefendileri, özel günlerde büyük şölenler düzenlerdi. Bu şölenler genellikle günün erken saatlerinde, yaklaşık 10 ile 11 arasında başlar ve saatlerce sürerdi. Konuklar yemekleri genellikle elleriyle veya bıçak ve kaşık kullanarak yerlerdi; zira o dönemde çatal henüz icat edilmemişti. Menüler, genellikle çeşitli etlerin ve baharatların kullanıldığı yemeklerden oluşurdu.

Yorum Gönder

To Top