Jean de La Bruyere Kimdir

Jean de La Bruyere

Jean de La Bruyère (1645 - 1696), Fransız edebiyatının önemli isimlerinden biridir. En çok, 17. yüzyıl Fransız toplumunun detaylı bir portresini çizen "Les Caractères" (Karakterler) adlı eseriyle tanınır. Bu eser, dönemin toplumsal yapıları, insan davranışları ve ahlaki meseleleri üzerine keskin gözlemler ve eleştiriler içerir.

Hayatı ve Kariyeri

Erken Dönem

 • La Bruyère, 16 Ağustos 1645'te Paris yakınlarındaki Dourdan'da doğdu.
 • Orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak, klasik eğitim aldı ve hukuk okudu.
 • Genç yaşta hukuk alanında çalışmaya başladı, ancak edebiyata olan ilgisi onu başka bir yola yönlendirdi.

Edebi Kariyeri

 • 1687'de "Les Caractères" adlı eserini yayımladı. Bu kitap, Theophrastus'un karakter tanımlamalarına dayanıyordu, ancak La Bruyère, bu eseri kendi gözlemleriyle genişletti ve Fransız toplumuna uyarladı.
 • Eser, dönemin toplumunu, özellikle de aristokrasiyi eleştiren keskin gözlemlerle doluydu.
 • "Les Caractères"deki yazılar, insan doğasının evrensel ve zamanüstü yönlerini yansıtır şekilde tasvir edildi, bu yüzden eser, yıllar boyunca geçerliliğini korudu.

Toplumsal Eleştirileri ve Felsefi Görüşleri

 • La Bruyère, dönemin toplumsal eşitsizliklerine ve yozlaşmış aristokratik değerlere sert eleştiriler yöneltti.
 • Eserinde, ahlaki değerlere, insan ilişkilerine ve kişisel erdemlere vurgu yaptı.
 • Felsefi olarak, stoacılık ve epikürcülükten etkilenmiş gibi görünse de, esasında kendi orijinal düşüncelerini geliştirdi.

Son Yılları ve Mirası

 • La Bruyère, "Les Caractères"in yayımlanmasının ardından Fransız Akademisi'ne üye olarak seçildi.
 • Eseri, o dönemde ve sonrasında geniş çapta okundu ve birçok dilde yayımlandı.
 • 1696'da, hayatının son yıllarını geçirdiği Versay'da vefat etti.
 • La Bruyère, Fransız edebiyatında, özellikle de karakter tanımlama ve toplumsal eleştiride, önemli bir figür olarak kabul edilir.

Jean de La Bruyère, edebiyat ve felsefe tarihinde, toplumsal gözlem ve eleştiri alanında öncü bir yazar olarak anılmaya devam etmektedir. Onun eserleri, bugün bile insan doğasının ve toplumsal yapıların anlaşılmasında değerli kaynaklar olarak görülmektedir. Bu çalışmalar, döneminin ötesine geçen içgörüler ve derinlikler içermekte, böylece onu zamanının çok ötesinde bir düşünür yapmaktadır.

Yorum Gönder

To Top