İsmet İnönü'nün Unutulmaz Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren önemli rol oynamış, devlet adamı, asker ve Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırmıştır. İnönü'nün sözleri, döneminin siyasi ve sosyal yapısını yansıtan, zaman zaman ilham verici, zaman zaman da düşündürücü niteliktedir.

İsmet İnönü, hem siyaset sahnesinde hem de özel hayatında birçok önemli söz söylemiştir. Bu sözler, onun düşünce yapısını ve o dönemin Türkiye'sinin durumunu yansıtır.

İsmet İnönü Sözleri

 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • İki Mustafa Kemal vardır; biri ben, ötekisi Atatürk'tür.
 • Savaş, mecbur kalmadıkça bir cinayettir.
 • İktidarda kalmak değil, itibarda kalmak önemlidir.
 • Sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım
 • Şartlar gelişirse ihtilaller hak olur.
 • Ben her devre yeni bir hayata başlar gibi başlarım.
 • Uğraşının kuvveti, bilimden ve çalışkanlıktan ibarettir.
 • Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.
 • Gerekirse yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini bulur.
 • Çok acı çektik çok kan akıttık. Her millet gibi bağımsızlık istiyoruz
 • Dünya, eğer savaş zaferle bitmezse, hiçbir fedakârlığı dikkate almaz.
 • Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.
 • Hiç bir şey için aşırı endişe etmeyin. Bakarsınız yarın ya deve ya deveci ya da üstündeki hacı ölebilir.
 • Devlete kin yakışmaz, biz bu cumhuriyeti kanla kurduk ama, insanla büyüteceğiz. Ben bunu Gaziden öğrendim.

İnönü'nün Devlet ve Toplum Hakkındaki Görüşleri

İsmet İnönü'nün devlet ve toplum hakkındaki görüşleri, onun liderlik anlayışını ve topluma bakış açısını gösterir. Bu sözler, zamanın ruhunu ve Türkiye'nin modernleşme sürecindeki zorlukları yansıtır.

Topluma Dair Görüşler

 • "Demokrasi, en kötü yönetim biçimidir, ama daha iyisi icat edilene kadar en iyisidir."
 • "Hiçbir zaman 'Ben yaptım' demedim, 'Biz yaptık' dedim."

İsmet İnönü'nün Kişisel Felsefesi

İnönü'nün kişisel felsefesi, zorluklarla mücadele etme, sabır ve kararlılık temaları üzerine kuruludur. Bu felsefe, onun hem siyasi hem de kişisel yaşamında önemli bir rol oynamıştır.

Yaşam Felsefesi

 • "Sabır, en büyük kahramanlıktır."
 • "Hiçbir zorluk, Türk milletinin kararlılığını yıkamaz."
İnönü Savaşları

İnönü'nün Mirası ve Sözlerinin Bugünkü Anlamı

İsmet İnönü'nün sözleri, bugün bile Türkiye'de siyasi ve sosyal tartışmaların bir parçası olarak kalmaya devam ediyor. Onun sözleri, Türk siyasetinin ve toplumunun anlaşılmasında önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde İnönü'nün Sözlerinin Etkisi

 • İsmet İnönü'nün sözleri, Türkiye'nin siyasi tarihindeki önemli dönemeçler hakkında derin bir kavrayış sunar ve onun liderlik tarzını anlamada önemli ipuçları verir.

İsmet İnönü'nün sözleri, onun siyasi ve kişisel hayatındaki derinliği ve zorluklarla mücadele etme anlayışını yansıtır. Bu sözler, Türkiye'nin modern tarihini anlamak için vazgeçilmez bir kaynaktır ve günümüzde bile onun mirasının ve etkisinin anlaşılması için önemli bir rol oynamaktadır.

Yorum Gönder

To Top