İngilizce Öğretmeni Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekir?

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği Yolunda İzlenecek Adımlar

Eğitim alanında kariyer yapmak isteyenler için İngilizce öğretmenliği, hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli fırsatlar sunan bir meslektir. Bu yazımızda, İngilizce öğretmeni olmak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini ele alacağız. Öğretmenlik, genç nesilleri şekillendiren, onların zihinsel ve kişisel gelişimine katkıda bulunan kutsal bir meslektir. İngilizce öğretmenliği de dilin evrensel önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğu taşıyan önemli bir alandır.

İngilizce Öğretmeni Olma Süreci

İngilizce öğretmeni olmak isteyen bir bireyin, öncelikle dil becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. İşte bu yolculuğa başlamak için atmanız gereken adımlar:

 1. Dil Yetkinliği: İlk adım, İngilizce dil bilginizin güçlü olmasıdır. Bu dilde akıcı ve etkin bir iletişim kurabilmeniz, mesleğinizin temel taşını oluşturur.

 2. Üniversiteye Hazırlık ve Sınavlar: İngilizce öğretmeni olabilmek için, üniversiteye giriş sınavlarında dil alanından yeterli puan almak ve ilgili bölümleri tercih etmek gerekir. Bu bölümler genellikle İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği olabilir.

 3. Üniversite Eğitimi: İlgili bölüme kabul edildikten sonra, üniversitenin sağladığı akademik eğitimi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Bu süreçte, dili kapsamlı bir şekilde öğrenmek ve öğretme tekniklerini anlamak esastır.

 4. Öğretmenlik Unvanı ve İş Olanakları: Eğitiminizin sonunda öğretmenlik unvanı alırsınız. Bu noktada, kariyerinizi özel sektörde başlayabilir veya Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlarla devlet okullarında görev alabilirsiniz.

İngilizce Öğretmenliğinin Önemi

İngilizce öğretmenliği, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutku ve sorumluluktur. Bu mesleği seçmek, genç zihinlere bilgi ve beceri aktarmanın yanı sıra, onların global dünyada başarılı bireyler olmalarını sağlamak anlamına gelir. Bu yolda atılacak adımlar net ve belirgin olmakla birlikte, her adımda kararlılık ve tutku gerektirir.

 • Kültürel Etki: İngilizce, global bir dil olduğu için, bu alanda öğretmenlik yapmak, öğrencilere dünya sahnesinde etkin bir şekilde yer alabilme kapasitesi kazandırır.
 • Kişisel Gelişim: Öğretmenler, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal becerilerini de geliştiren rehberlerdir.

İngilizce Öğretmenliği Eğitim Programı

İngilizce öğretmenliği, öğrencilere global bir dil olan İngilizce'yi öğretme ve onları dünyaya açma görevini üstlenen önemli bir meslektir. Bu mesleğe adım atmak için alınması gereken dersler, hem pedagojik becerileri hem de dil yetkinliğini artırmayı hedefler. İşte, İngilizce öğretmenliği eğitim programının içeriğine dair temel bilgiler:

Eğitim Süreci ve Dersler

İngilizce öğretmenliği yolculuğunuz, üniversitenin ilk yıllarında genel öğretmenlik bilgilerini edinmekle başlar. Daha sonrasında ise İngilizce diline özgü derslerle eğitiminiz devam eder. İşte bu alanda sıklıkla karşılaşacağınız derslerden bazıları:

 1. Akademik Okuma ve Yazma: Dil becerilerinizi geliştirmeye yönelik temel bir ders.
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Türkiye'nin tarihi ve kültürel arka planını anlama.
 3. Dilbilim: Dilin yapısal özellikleri ve dilbilimsel teoriler.
 4. Eğitim Bilimlerine Giriş: Eğitim sistemlerinin temel yapı taşlarını öğrenme.
 5. Sözlü İletişim Becerileri: Etkili iletişim teknikleri.
 6. Türk Dili: Ana dildeki dilbilgisel yapılar ve kullanım.
 7. Eğitimde Ahlak ve Etik: Eğitimcilik mesleğinin etik değerleri.
 8. Yabancı Dil (İkinci Yabancı Dil): Çok dilli bir eğitimci olma yolunda.
 9. Meslek Bilgisi: Öğretmenlik mesleğinin temelleri.
 10. Eğitim Psikolojisi: Öğrenme ve öğretme süreçlerinin psikolojik boyutları.
 11. Eğitimde Rehberlik: Öğrencilere rehberlik edebilme becerileri.
 12. Modern İngilizcenin Yapısı: İngilizce dilbilgisi ve yapıları.
 13. İkinci Dil Öğrenimi: İkinci dil edinim teorileri ve metodolojileri.
 14. Sınıf Yönetimi: Etkili sınıf yönetimi teknikleri.
 15. İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi: Dil öğretiminde kelime dağarcığı geliştirme yöntemleri.

Bu ve benzeri daha pek çok ders ile İngilizce öğretmenliği eğitimi, hem dil bilgisi hem de pedagojik becerilerin gelişimini sağlar. İngilizce öğretmeni olmak, sadece dil öğretmek değil, aynı zamanda öğrencilerin dünya görüşlerini genişletmek ve onları global bir geleceğe hazırlamak anlamına gelir. Bu yüzden alınan her ders, bu geniş ve kapsamlı hedefe ulaşmak için atılan adımlar olarak görülebilir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Alınan Başlıca Dersler

İngilizce öğretmenliği eğitimi, üniversite süresince çeşitli İngilizce derslerini içerir. Bu dersler, öğrencilerin hem dil bilgisini hem de öğretme becerilerini geliştirmeyi hedefler. İşte bu programda karşılaşabileceğiniz temel derslerden bazıları:

İngilizce Öğretmenliği için Temel Dersler

 1. Yabancı Dil (Alan Seçmeli 1): Öğrencilerin ikinci yabancı dil yetkinliklerini geliştiren bir ders.
 2. İngiliz Edebiyatına Giriş 1: İngiliz edebiyatının temellerini ve önemli eserlerini tanıtan bir ders.
 3. Modern İngilizcenin Yapısı: İngilizce dilbilgisi ve cümle yapısının detaylı incelenmesi.
 4. Yabancı Dil 2 (Alan Seçmeli 2): Öğrencilerin dil yetkinliklerini ileri düzeye taşımayı hedefleyen bir ders.
 5. İngiliz Edebiyatına Giriş 2 (Genel Kültür Seçmeli 2): İngiliz edebiyatının daha ileri düzeyde incelenmesi.
 6. İkinci Dil Öğrenimi: İngilizce öğretimi için gerekli olan ikinci dil edinim teorileri ve uygulamaları.
 7. İngilizce Eğitiminde Öğretim Yöntemleri: İngilizce öğretirken kullanılacak modern ve etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri.

Bu dersler, öğrencilere İngilizce öğretmeni olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırır. İngilizce öğretmenliği eğitimi, sadece dil bilgisi öğretimiyle sınırlı olmayıp, aynı zamanda öğrencilerin düşünce yapısını ve dünya görüşünü şekillendirme sorumluluğunu da içerir. Her bir ders, bu geniş ve önemli hedefe ulaşmak için atılan adımların bir parçasıdır.

İngilizce Öğretmenliği İçin Gerekli Sınav Başarısı

İngilizce öğretmenliği bölümüne giriş yapmak için üniversite sınavlarında belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekir. Bu, genellikle öğrencinin ilgili sınavın dil bölümünde yeterli net sayısına ulaşmasını gerektirir. İşte bu süreçle ilgili genel bir rehber:

Üniversite Sınavında Gerekli Net Sayısı

 1. Dil Sınavı: İngilizce öğretmenliği bölümüne girmek için öncelikle üniversite sınavının dil bölümünden yüksek puan almak gerekir. Bu bölümdeki net sayısı, tercih edilen üniversitenin ve bölümün kontenjanına ve popülerliğine göre değişiklik gösterebilir.
 2. Puan Türü: Genellikle İngilizce öğretmenliği bölümleri için Yabancı Dil (DİL) puan türü esas alınır.
 3. Net Sayısı: Her yılki sınav zorluğuna ve adayların genel performansına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak, rekabetçi bir bölüm olan İngilizce öğretmenliği için yüksek net sayısına ihtiyaç vardır.
 4. Üniversite ve Bölümün Rekabetçiliği: Bazı üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümü daha rekabetçi olabilir ve bu da daha yüksek net gereksinimini beraberinde getirir.

İngilizce öğretmenliği bölümüne girmek için gerekli net sayısı, üniversite ve bölümün rekabetçiliğine, o yılın sınav zorluğuna ve adayların genel başarısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, sınav hazırlığı sırasında İngilizce dahil olmak üzere tüm derslerde yüksek başarı hedeflenmelidir. Ayrıca, öğrencilerin kendi hedefledikleri üniversitelerin geçmiş yıllardaki taban puanlarını araştırarak bir hedef belirlemeleri yararlı olacaktır.

Yorum Gönder

To Top