Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları ve Matematiksel İlkeleri

Matematik, günlük hayatta karşımıza çıkan birçok problemi çözmek için temel araçlardan biridir ve bu araçların içinde bölünebilme kuralları özel bir yere sahiptir. Bu kurallar, sayıların belirli sayılarla bölünüp bölünemeyeceğini hızlı ve etkili bir şekilde anlamamızı sağlar. Özellikle sayı teorisi, kriptografi, bilgisayar bilimleri gibi alanlarda temel bir yere sahip olan bu kurallar, günlük hayatta da bütçe planlaması, malzeme hesaplamaları ve daha pek çok durumda pratik uygulamalara sahiptir.

Bölünebilme kuralları, sayıların basamak değerlerine ve özelliklerine dayalı olarak belirli bir sayı ile bölünebilirliğini belirler. Bu kurallar, 2'den 9'a kadar olan sayılar için genellikle basit ve akılda kalıcıdır, ancak daha büyük sayılar için daha karmaşık hale gelebilir. Bu metin, sayıların 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 21 ile bölünebilme kurallarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Her bir kural, sayıların özgün yapısını ve bu sayılarla bölünme durumunu anlamamızı sağlayan matematiksel temellere dayanır.

Bu kuralların anlaşılması ve uygulanması, matematiksel düşünceyi geliştirir ve karmaşık problemleri basitleştirmemize olanak tanır. Böylece, matematiksel bilgi ve becerilerimizi günlük hayatta etkili bir şekilde kullanmamıza yardımcı olur.

Bölünebilme Kuralları

2 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için, bu sayının mod 2'de 0 olması gerekir. Yani, x ≡ 0 (mod 2) olmalıdır.
 • Sayıyı x = a_n * 10^n + a_(n-1) * 10^(n-1) + ... + a_1 * 10^1 + a_0 şeklinde ifade edersek, 10'un her kuvveti mod 2'de 0 olduğundan, sayının bölünebilirliği sadece a_0 basamağına bağlıdır.
 • Demek ki sayının son basamağı mod 2'de 0 olmalıdır. Bu da sayının son basamağının çift olması gerektiği anlamına gelir.

3 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 3 ile tam bölünebilmesi için, bu sayının mod 3'te 0 olması gerekir. Yani, x ≡ 0 (mod 3) olmalıdır.
 • Aynı şekilde sayıyı x = a_n * 10^n + ... + a_0 olarak ifade edersek, 10'un her kuvveti mod 3'te 1'dir.
 • Bu durumda, sayının tüm basamak değerlerinin toplamı mod 3'te 0 olmalıdır. Yani, a_n + a_(n-1) + ... + a_0 ≡ 0 (mod 3) olmalıdır.
 • Yani, sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalıdır.

4 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 4 ile tam bölünebilmesi için, sayı mod 4'te 0 olmalıdır (x ≡ 0 (mod 4)).
 • Sayıyı x = a_n * 10^n + a_(n-1) * 10^(n-1) + ... + a_2 * 10^2 + a_1 * 10^1 + a_0 şeklinde ifade edersek, 10^2 ve daha büyük kuvvetler mod 4'te 0 olacaktır (10^2 ≡ 0 (mod 4)).
 • Bu durumda, x ≡ a_n * 0 + a_(n-1) * 0 + ... + a_2 * 0 + a_1 * 10 + a_0 ≡ 0 (mod 4) olmalıdır.
 • Demek ki, sayının son iki basamağındaki sayı 4 ile tam bölünebilmelidir.

5 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 5 ile tam bölünebilmesi için, sayı mod 5'te 0 olmalıdır (x ≡ 0 (mod 5)).
 • Sayıyı x = a_n * 10^n + ... + a_0 olarak ifade edersek, 10'un her kuvveti mod 5'te 0'dır (10^n ≡ 0 (mod 5)).
 • Bu durumda, x ≡ a_n * 0 + ... + a_1 * 0 + a_0 ≡ 0 (mod 5) olmalıdır.
 • Yani, sayının son basamağı 0 ya da 5 olmalıdır.

6 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için, x ≡ 0 (mod 6) olmalıdır.
 • 6, 2 ve 3'ün çarpımı olduğundan (6 = 2 × 3), bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2 ile hem de 3 ile bölünebilmesi gerekmektedir.
 • Bu durumda, sayının hem 2 ile bölünebilme kuralını (son basamağının çift olması) hem de 3 ile bölünebilme kuralını (basamak değerlerinin toplamının 3'ün katı olması) sağlaması gerekir.

7 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 7 ile tam bölünebilmesi için, x ≡ 0 (mod 7) olmalıdır.
 • Sayıyı x = ... + a_6 * 10^6 + a_5 * 10^5 + a_4 * 10^4 + a_3 * 10^3 + a_2 * 10^2 + a_1 * 10^1 + a_0 şeklinde ifade edersek, 10'un kuvvetleri mod 7'de şu şekilde sıralanır:
  • 10^1 ≡ 3 (mod 7)
  • 10^2 ≡ 2 (mod 7)
  • 10^3 ≡ -1 (mod 7)
  • 10^4 ≡ -3 (mod 7)
  • 10^5 ≡ -2 (mod 7)
  • 10^6 ≡ 1 (mod 7)
 • Bu durumda, sayının basamakları sağdan sola doğru 3'er 3'er gruplandırılarak her gruba sırasıyla (+) ve (-) işaretleri koyulduktan sonra, sağdan sola doğru her basamaktaki sayının sırasıyla "1", "3" ve "2" sayılarıyla çarpılması ve bulunan toplamın 7'nin katı olması gerekir.

8 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 8 ile tam bölünebilmesi için, x ≡ 0 (mod 8) olmalıdır.
 • Sayıyı x = a_n * 10^n + a_(n-1) * 10^(n-1) + ... + a_3 * 10^3 + a_2 * 10^2 + a_1 * 10^1 + a_0 şeklinde ifade edersek, 10^3 ve daha büyük kuvvetler mod 8'de 0 olacaktır.
 • Bu durumda, x ≡ a_n * 0 + a_(n-1) * 0 + ... + a_3 * 0 + a_2 * 10^2 + a_1 * 10 + a_0 ≡ 0 (mod 8) olmalıdır.
 • Demek ki, sayının son üç basamağındaki sayı 8'in katı olmalıdır.

9 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 9 ile tam bölünebilmesi için, x ≡ 0 (mod 9) olmalıdır.
 • Sayıyı x = a_n * 10^n + ... + a_0 olarak ifade edersek, 10'un her kuvveti mod 9'da 1'dir (10^n ≡ 1 (mod 9)).
 • Bu durumda, x ≡ a_n * 1 + a_(n-1) * 1 + ... + a_1 * 1 + a_0 ≡ 0 (mod 9) olmalıdır.
 • Yani, sayının rakamlarının toplamı 9'un katı olmalıdır.

11 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 11 ile tam bölünebilmesi için, x ≡ 0 (mod 11) olmalıdır.
 • Sayıyı x = a_n * 10^n + a_(n-1) * 10^(n-1) + ... + a_0 şeklinde ifade edersek, 10'un kuvvetleri mod 11'de şu şekilde sıralanır: 10^1 ≡ -1 (mod 11), 10^2 ≡ 1 (mod 11), 10^3 ≡ -1 (mod 11), ve böyle devam eder.
 • Bu durumda, x ≡ a_n * (1) + a_(n-1) * (-1) + a_(n-2) * (1) + ... + a_1 * (-1) + a_0 ≡ 0 (mod 11) olur.
 • Yani, sayının rakamlarını sağdan sola doğru (+1) ve (-1) ile çarparak topladığınızda, bu toplam 11'in katı olmalıdır.

21 ile Bölünebilme Kuralı

 • Bir sayının 21 ile tam bölünebilmesi için, sayı hem 3 hem de 7 ile bölünebilir olmalıdır (21 = 3 * 7).
 • Bu durumda, sayının 3 ile bölünebilme kuralını (basamak değerlerinin toplamının 3'ün katı olması) ve 7 ile bölünebilme kuralını (özel bir kurala göre hesaplama) sağlaması gerekir.

Yorum Gönder

To Top