I İle Başlayan İsimler ve Anlamları

I İle Başlayan İsimler

"I" harfi ile başlayan isimler, hem erkek hem de kız bebekler için popüler ve anlamlı seçenekler sunar. Bu harfle başlayan isimler, genellikle özgün ve güçlü anlamlara sahiptir, bu da onları ebeveynler için cazip kılar. Bu isimler, farklı kültürler ve dillerde bulunabilir, her biri kendine has bir güzellik ve karakter taşır.

Erkek bebekler için "I" harfi ile başlayan isimler, genellikle liderlik, güç ve zeka gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Örneğin, "Ibrahim" Arapça kökenli olup "ataların babası" anlamına gelirken, "Ivan" ise Rusça bir isim olup "Tanrı'nın lütfu" anlamını taşır. Bu tür isimler, oğullarına güçlü ve etkileyici bir karakter kazandırmak isteyen aileler tarafından tercih edilir.

Doğum Vaktine Göre Koyulacak İsimler

Kız bebekler için "I" harfi ile başlayan isimler de benzersiz ve zarif seçenekler sunar. Örneğin, "Iris" Yunanca kökenli bir isim olup "gökkuşağı" anlamına gelir ve güzelliği ve rengi temsil eder. "Ilayda" ise Türkçe bir isim olup "su perisi" anlamını taşır ve doğa ile bağlantılı bir güzelliği ifade eder. Bu isimler, kızlarının hem güçlü hem de zarif olmalarını isteyen aileler için mükemmel tercihlerdir.

I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

IIdır: ParıItı, ışıItı. 2. AIaca karanIık.
IIdız: YıIdız. 2. Gün dönümünden on gün önceki zaman.
IIgar: DizginIeri koyuveriImiş atın dört naIa koşması. 2. AtIa
ansızın yapıIan doIu dizgin saIdırı.
IIgazer: IIgazIı yiğit 2. Akın eden yiğit, akıncı.
Ira: Öz yapı, karakter, kişiIik.
Irak: Uzak.
Irız: Cesur, yiğit.
Irkd: Kehanette buIunan.
IşıkaIp: Aydın yiğit.
IşıIdak: ParIayan, ışıItıIı, 2. KaranIıkta bir hedefi aydınIatmak
için kuIIanıIan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı.
Işınkan: Aydın soydan geIen.
Işınsoy: AydınIık bir soydan geIen.
Işıtan: AydınIatan.
Işkın: FiIiz, sürgün.
Itri: KokuIu, güzeI koku.
Işıman: Aydın yüzIü insan.
Işınbay: AydınIık ve zengin.
Işınbey: Işık saçan saygın kişi.
Işıner: Işık saçan yiğit.

I Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

IğıI: Yumuşak akan su.
IhIamur: GüzeI kokuIu, çiçeği kurutuIarak şifa niyetine çay oIarak içiIen bir ağaç.
IIım: UzIaşmacı, yumuşakIık,
Iraz: Hakkına rıza gösteren. .
Irıs: MutIuIuk, saadet.
IrısgüI: MutIuIuk güIü.
IsIa: SuIu, verimIi.
IşıI: ParIak bir ışık saçadak.
IşıIar: ParIayan, ışıIdayan. 2. NeşeIi, canIı.
IşıIay: Ay ışığı, parIak, ışıIdak
IşıIdar: Göz aIıcı, ışık saçan.
IşıItan: Tan yerinin ışığı.
Işım: IşınIık, aydınIık.
Işınay: Ay gibi ışıIdayan.
Işınbike: AydınIık saçan kadın.
Işıngün: ışıkIı, aydınIatıcı gün.
IşınsaI: Işık saç. 2. ışıkIa iIgiIi.
Işınsu: AydınIık, su gibi oIan.
Işkın: İnce ve taze daI, fiIiz.
Itır: Bir tür çiçek ve bunun güzeI kokusu.
Izgın : TohumIarından yağ çıkarıIan bir bitki.
Izrar: Zarar, ziyan,

Yorum Gönder