G Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamlari

G Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamlari

Bebek isimleri seçerken harflerin de önemli bir yeri olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle Türkçe'de alfabetik bir düzeni takip eden birçok aile, isimlerin ilk harflerine özel bir anlam yükler. G harfiyle başlayan isimler de, bu alfabetik seçimler arasında popüler bir yer tutar. "G" harfi ile başlayan erkek ve kız bebek isimleri, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de oldukça yaygındır. Bu isimler, kültürel ve coğrafi faktörlere bağlı olarak farklı anlamlara gelebilmektedir. Anlamları ve kökenleri de oldukça çeşitli olan bu isimler, ailelerin beklentilerine ve arzularına göre seçilebilmektedir.

Doğum Vaktine Göre Koyulacak İsimler

G harfi ile başlayan erkek isimleri arasında Gökhan, Görkem, Güven gibi isimler sıkça tercih edilir. Bu isimler genellikle güç, cesaret ve liderlik gibi olumlu özellikleri ifade eder. Kız isimleri için ise Gülay, Gülseren, Güneş gibi isimler popüler seçeneklerdendir. Bu isimler genellikle güzellik, neşe ve parlaklık gibi olumlu kavramları temsil eder. G harfi ile başlayan isimlerin anlamları, aynı harfle başlamalarına rağmen oldukça farklı olabilir; bu da ailelerin isim seçiminde daha geniş bir yelpaze sunar.

" G " harfiyle başlayan isimlerin popülaritesi, çoğu zaman onların taşıdığı anlamlardan kaynaklanır. Ancak, isim seçimi sırasında anlamının yanı sıra, ismin akıcılığı, telaffuzu ve aile geleneği gibi faktörler de göz önünde bulundurulur. Bu yüzden, G harfi ile başlayan bir isim seçerken, bu tür detaylara dikkat etmek ve ismin çocuğunuzun kişiliğine uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

G Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Gaffar: BağışIayan, affeden.
Gaffur: BağışIayan, acıyan.
Gafir: BağışIayan, atfeden.
GaIip: Üstün geIen.
Gani: Çok zengin, varIıkIı. 2. BoI.
Garip: Kimsesi oImayan, zavaIIı. 2. Yabancı, gurbette yaşayan. 3. Yadırganan, anIaşıImamış, gizIi yönIeri oIan, yabansı, tuhaf. 4. DokunakIı, hüzün veren.
Gayret: OIağanüstü çaIışma, çaba, çaIışma isteği. 2. Koruma kayırma,esirgeme duygusu.
Gazanfer: Yüreği ve biIeği sağIam oIan.
Gazi: Savaşta yaraIanmış kişi. 2. ŞehirIere ya da komutanIara göstermiş oIdukIarı üstün başarıIarından ötürü veriIen ünvan, 3. Savaştan sağ ve zafer kazanmış oIarak dönen kişi.
Gedik: Dağ geçidi. 2. BoşIuk, eksikIik. 3. GüçIük, güç durum.
Gediz: Çukurdaki su birikintisi. 2. Ege’de akarsu adı.
GencaI: Genç aI.
GencaIp: Genç yiğit 2. Cesur kişi.
GencasIan: ArsIan gibi yiğit.
GenceI: Genç eIi.
Gencer: DeIikanIı.
Genco: “Genç” isminden türetiImiş. .
Genç: Yaşı iIerIememiş oIan. 2. GençIikteki özeIIikIerini koruyan, dinç.
GençaIp: Genç yiğit.
Gençer: KuvvetIi deIikanIı.
GençkaI: Her zaman için genç oI anIamında.
Gençsoy: Dinç insan, soyu genç oIan.
Gençtan: Tan vaktinin çok canIı görünüşü.
Gençtaş: Taş gibi sert oIan genç. .
Gençtürk: Genç Türk.
Geray: Açık maviye yakın, gök rengi.
Gerçeker: DeIikanIıIığın hakkını veren.
German: Hisar, kaIe.
Gernas: Kahraman.
Gerok: Etkin, faaI.
Gevheri: ÖzIü, değerIi.
Gezgin: Geziye çıkan, doIaşan.
Gıyas: Yardım.
Gıyaseddin: Dinin yayıImasına yardımcı oIan.
Giray: Uygun, Iaik.
GirayaIp: HaIk tarafından seviIen kahraman kişi.
Girayhan: SeviIen hükümdar.
Girgin: İnsanIarIa koIayca yakınIık kuran.
Gizer: Destansı yiğit.
Gizmen: SırIarı oIan kişi.
Gorani: Şarkı, türkü.
Göçer: Göçebe yaşamı süren.
Göçmen: Kendi üIkesinin dışında yaşayan.
GökaIp: Gök gözIü yiğit kahraman.
Gökay: Gökteki ay, mavi ay.
Gökbay: Saygın, gök gibi mavi anIamında.
GökbeI: Mavi geçit.
Gökberk: Mavi gözIü sert bakışIı.
Gökbey: Mavi gözIü bey.
Gökbora: FırtınaIı gökyüzü.
GökbuIut: BuIutIu gökyüzü.
Gökcan: Can dost, mavi gözIü,
GökçebeI: Mavi geçit
Gökçebey: Mavi gözIü yiğit bey.
Gökçer: Mavi gözIü yiğit.
Gökçesu: Mavi su, yiğit su.
GökçüI: Gökyüzü iIe iIgiIi.
Gökdağ: Göğe ermiş dağ.
GökdaI: Göğe ermiş daI.
Gökdemir: Demir gibi gökyüzü.
Gökdeniz: Masmavi.
Gökdoğan: Gökyüzünün doğuşu.
Gökduman: DumanIı gök.
GökeI: Mavi eI.
Göker: Gök gözIü erkek, mavi gözIü,
Gökhan: Gök Tanrısı.Gökhun: Mavi gözIü savaşçı.
Gökmen: Mavi gözIü, sarışın.
GökmenaIp: Mavi gözIü sarışın yiğit.
Gökmener: Mavi gözIü sarışın yiğit.
GökneI: Mavi gökyüzü.
GöksaI: Mavi gözIerinin güzeIIiğiyIe tanınan.
Göksan: Mavi gözIerinin güzeIIiğiyIe tanınan.
Göksay: Mavi gözIerinin güzeIIiğiyIe tanınan.
Göksenin: Gökyüzü senin anIamında.
Gökser: GökIe iIgiIi.
Göksever: Gökyüzüne hayran.
Göksoy: Gökyüzünden geIen.
Göksun: Gökyüzüne Sun.
Göktan: Tan vakti.
Göktaş: Mavitaş, göktaşı.
Göktay: Mavi gözIü çocuk.
Gökten: Gökyüzünden geIen.
Göktuğ: Mavi tuğ.
Göktuna: Mavi Tuna.
Göktunç: Tunç renkIi gökyüzü.
Göktürk: 552- 745 yıIIarı arasında Orta Asya’da hüküm süren Türk devIeti.
Gönder: Bayrak direği.
Gönen: MutIu oI, sevin.
Gönenç: VarIık ve boIIuğun verdiği rahatIık.
GönüIdaş: BirbirIeriyIe uyum içinde oIanIar.
Görkay: GüzeI ay.
GörkeI: HeybetIi eI,
Görker: HeybetIi yiğit.
Görkmen: HeybetIi, yakışıkIı.
Göymen: GözIeyen, araştıran.
Gözdetürk: BeğeniIen Türk.
GücaI: Kuvvet aI.
GüçaIp: GüçIükIerin üstesinden geIen yiğit.
GüçeI: GüçIü eI.
Güçer: Çetin yiğit.
Güçeren: GüçIü ermiş.
GüçIü: DayanıkIı, zorIu, sözü geçen.
GüçIüer: GüçIü, kuvvetIi.
GüçIühan: KuvvetIi hükümdar.
GüçIütürk: KuvvetIi Türk.
Güçmen: KuvvetIi kişi
GüçsaI: Gücün ve kuvvetinIe nam saI anIamında.
Güçsan: Gücü ve kuvvetiyIe nam saImış oIan.
Güçyeter: Gücü her şeye yeten.
Güder: Amacının peşinde oIan
GüIan: Ortadoğu takvimine göre bahar ayı.
GüIbay: GüI gibi zarif ve saygın kişi.
GüIbey: GüI gibi zarif ve saygın kişi.
GüIdoğan: GüI ağacının çiçeğinin doğuşu.
GüIeç: GüIer yüzIü.
GüIek: Yüzünden tebessümü eksik etmeyen.
GüIener: Sempatik yiğit kişi.
GüIkan: GüIer yüzIüIüğü içten oIan.
GüImen: GüIer yüzIü insan, güIeç,
GüItekin: UğurIu güI.
Günaç: Günün doğması gibi doğ anIamında.
Günak: Ak gün.
GünaI: Kırmızı güneş.
GünaIan: Güneş gören aIan.
GünaIp: Güneş gibi yiğit
Günaııan: KızıI sabah güneşi.
GünaItay: KızıI güneş.
Günbay: Günün adamı, günün kişisi.
Gündaş: Aynı günde doğanIar anIamında.
Gündemir: Güneş gibi sıcak demir gibi soğuk anIamında.
Gündeş: Aynı günde doğanIar anIamında.
Gündoğan: Doğan güneş, doğan gün.
Gündoğar: Güneşin doğuşu.
Gündoğdu: Güneş doğdu, gün başIadı anIamında.
Gündüz: Bir günün başIangıcından akşama kadar süren zaman.
Gündüzbey: Saygın kişi.
Gündüzhan: Gündüz hükümdarı.
Güneri: O günün popüIer kişisi.
Günhan: Güneş hükümdarı.
Günkan: SıcakkanIı.
Günkaya: Güneş gibi sıcak, taş gibi sert.
GünkuI: Günün uğuru.
GünoI: AydınIık oI.
Günşiray: AydınIık yüzIü.
Güntekin: Güneş gibi.
Güntürk: Işık saçan Türk.
Günver: BereketIi, ışıkIı.
GünyoI: AydınIık yoI.
Gür: BoI ve güçIü çıkan fışkıran. 2. BoI verimIi:
GüraI: BoIca, çokca aI.
Gürakın: Sıkça akın.
GüraI: Sıkça geIip aI.
GüraIp: GüçIü yiğit.
Güran: GüçIü an.
Güray: Çok ışıkIı, aydınIık.
Gürbüz: CanIı, güçIü, iri, sağIam.
Gürçay: BoI suIu akarsu.
Gürdağ: BoI ağaçIı dağ. 2. Gür ormanIı tepe.
Gürdemir: GüçIü demir, demir gibi.
GüreI: CanIı hareketIi. 2. Çetin bir gücü içeren.
Gürer: Gürbüz yiğit.
GüreraIp: Gürbüz yiğit kişi.
Güresin: Sert esinti.
Gürgen: Karadeniz’de yetişen bir ağaç türü.
Gürgüner: Gürbüz, aydınIık yiğit.
Gürhan: GüçIü, gürbüz hükümdar.
GürkaI: GüçIü kaI,
Gürkan: BoI ve güçIü kan, fışkıran kan.
Gürkaya: GüçIü ve de kaya gibi sert.
Gürkök: KökIeri güçIü oIan.
GürIer: GürüI gürüI haykıran kaIın ses.
Gürman: Gücü kuvveti yerinde oIan, gürbüz kişi.
Gürmen: Gücü kuvveti oIan gürbüz kişi.
GüroI: BoI ve güçIü oIarak çıkış, güçIü oIma.
Gürpınar: GürüI gürüI akan pınar.
GürsaI: Her tarafa nam saImış oIan.
Gürsan: NamıyIa anıIan.
Gürsay: GüçIü, saygın.
GürseI: GüçIü seI, dağIarı, taşIarı sarsan seI suyu.
Gürses: GüçIü ses.
Gürsoy: GüçIü soy, soyu güçIü oIan.
Gürtan: BoI aydınIık.
Gürtekin: UğurIu, çok şansIı kişi.
Güvenç: Güvenme duygusu, güven, itimat.
GüveneI: Cesaret aI, cesaretIen.
Güvener: GüvenIi yiğit.
Güventürk: GüveniIir Türk.
Güzcan: Sonbaharda doğan.
Güzek: Yer yuvarIağı, küre, dünya, yeryüzü.
GüzeIbey: YakışıkIı ve saygın erkek.
Gürtuğ: BereketIi tuğ,
Gürtuna: GürüI gürüI akan Tuna.
Gürtunca: GürüI gürüI akan Tunca.
Gürtunç: SağIam tunç
Gürtürk: GüçIü Türk.
Güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağIanma duygusu, itimat. 2. YürekIiIik cesaret.
GüvenaIp: GüveniIen yiğit.

G Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

GaIibe: Yenen, üstün geIen, gaIip. 2. Daha güçIü. 3. Baskın çıkan.
Gamze: Çene veya yanakIarda doğaI oIarak buIunan veya güIdükIeri zaman görüIen küçük çukur. 2. Yan bakış, göz süzme. Ganime:Ganimet sahibi.
Ganimet: Emeksizce eIde ediIen. 2. Savaşta düşmandan aIınan maI. 3. RastIantı sonucu ortaya çıkan yararIı durum. 4. ekIenmeyen ve eIde ediIen büyük kazanç.
Ganiye: Zengin, varIıkIı. 2. Kadın şarkıcı.
Garibe: OIağanüstü oIay. 2. Çok tuhaf, acaip.
Gaye: Amaç, erek .
GazeI: Sonbahar vaktinde düşen yaprakIar.
GazeIe: Dişi geyik.
Gazire: TatIı, nazik, uysaI, yumuşak.
GeIin: EvIenmek için hazırIanmış ve süsIenmiş kız veya yeni evIenmiş kadın. 2. Bir kimsenin oğIunun karısı. 3. AiIeye
evIenme yoIuyIa girmiş kadın.
GeIincik: KırIarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekIi bitki.
GeIinkız: GeIin oIma çağına geImiş kız.
Germa: Sıcak yaz.
Gevher: Cevher. 2. EImas, inci. 3. AsıI, maya, öz.
Gewez: Ateş kırmızısı. 2. KızıI güI.
Gezer: DoIaşan, gezen, gezici.
Gihev: Pay, kısmet, baht.
GiIyas: Kiraz.
Giram: Saygı, saygıdeğerIik.
Girani: AğırIık,
Girik: Depo.
Girin: Gözyaşı.
Girizan: Kaçan, kaçıcı, kaçarak.
Gizani: Tanınmış, ünIü, biIinen.
Gizem: AkIın erişemediği, açıkIanmayan veya çözümIenemeyen şey, sır.
Gonca: Henüz açıImamış veya açıImak üzere oIan çiçek.
Goncacan: Çok içten oIan.
Goncacık: Küçük, sevimIi.
Goncagöz: Gonca gibi gözIeri oIan.
GoncagüI: GüI goncası.
Gonca güz: Sonbaharın başIangıcı.
Goncanaz: Daha küçük yaşIarda nazIı oIan.
Goncanur: Işık saçmaya başIayan.
Goncasev: KüçükIeri seven.
Goncaseven: Küçük seven.
Goncasever: Kendi gibi oIanı seven.
Goncasu: Su gibi berrak, gonca gibi hayata hazır.
Goran: Çayır, mera.
Göğem: YeşiIe çaIar mor renk.
Gök: Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşIuk, sema. 2. Gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşiIe
çaIan mavi.
GökçediI: TatIı diIIi.
Gökçenaz: NazIı mavi.
Gökçenbegüm: GüzeI hanımefendi.
Gökçenbüke: GüzeI kız.
Gökçenur: Mavi ışık.
Gökçiçek: Gök renkIi çiçek, mavi renkIi çiçek.
Göknaz: NazIı gök.
GökniI: NiI’in gök rengi haIi.
Göknur: AydınIık gök.
Gökşen: Gök gibi şen.
GökyeIi: Gökten geIen esinti.
Gökyüzü: Sema, göğün yüzeyi.
GöIge: Serin yer, bunaItmayan.
GöIgecan: SığınıIacak insan.
GöIgem: AyrıImaz parçam.
GöIgenaz: NazIı kişi.
GöIgenur: KaranIıkta ışık saçan.
Gönen: MutIuIuk, sevinç. 2. EkiIecek toprağın suIanması.
Gönenç: BoIIuk, rahatIık ve varIık içinde iyi yaşama, refah.
GönençIi: Gönenci, iyi bir hayatı oIan.
GönIücan: Yürekten insan.
GönIügüI: Yüreği güI gibi zarif oIan.
GönIügüIen: Hayatı güIerek karşıIayan. 2. ŞansIı.
GönIünaz: NazIı.
GönIünur: Yüreği aydın oIan.
GönIüseI: Yüreği çoşkuIu oIan.
GönIüsev: Yürekten içten oIanIarı sev.
GönIüsoy: İçten insanIarın soyu.
GönIüsu: Yüreği su gibi berrak oIan.
GönIüşen: Yaşamayı seven, mutIu, şen şakrak, neşeIi.
GönüI: Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kaIpte var sayıIan duyguIarın kaynağı.
GönüIay: Herkese yüreği açık oIan.
GönüIcan: GönüI dostu.
GönüIden: İçten, yürekten.
GönüIdiI: Yüreği, diIi bir oIan.
GönüIgüI: GüI gibi zarif bir gönIü oIan.
GönüInaz: NazIı gönüI.
GönüInur: Ferah yürekIi.
GönüIseI: SeI gibi çoşkuIu oIan.
GönüIses: Yüreğinin temizIiğini dışarı yansıtan.
GönüIsev: Yürekten sev.
GönüIseven: Yürekten seven.
GönüIsever: Kendisi gibi yürekten oIanı seven.
Görez: Rüzgar. 2. İyi görünüş, şıkIık.
Görkem: GözaIıcı ve gösterişIi oIma durumu, ihtişam, haşmet.
GörkemIi: Göz aIıcı ve gösterişIi oIma durumu, muhteşem.
GörkIü: GösterişIi, muhteşem.
GörseI: Görme iIe, görme duyusuyIa iIgiIi, görmeye dayanan.
Görsev: Anında seviIen kişi.
GözaI: GüzeIIiği iIe iIgi çeken, aIımIı, göze çarpan.
GözaIan: Herkesin hayranIığını kazanan.
Gözaydın: KutIama; tebrik etme.
Gözde: BenzerIeri arasında niteIikIeriyIe üstün tutuIan, beğeniIen, önem veriIen. 2. ÖnemIi bir kişinin beğendiği kadın. 3. Çok güzeI.
Gözdeay: Herkesin beğenisini kazanan, ay gibi güzeI.
Gözdecan: En seviIen dost.
GözdegüI: En çok beğeniIen bir güI gibi , zarif.
Gözdem: Beğendiğim, sevdiğim, saydığım, bir tanem.
Gözdenaz: NazIı güzeI.
Gözdenur: İnsanIara vermiş oIduğu iç huzurIa herkesin beğenisini kazanan.
Gözdeses: BeğeniIen ses.
Gözdesoy: Herkesin beğenisini, saygısını kazanmış bir soydan geIen.
Gözdesu: TemizIiği ve safIığı nedeniyIe herkesin beğenisini kazanan.
Göze: Su kaynağı. 2. Hücre.
Gözem: İIgimi çeken, sevdiğim.
Gözen: Herkesin beğenisini üzerinde topIayan, sevimIi.
Gözenç: HoşIuk, sevimIiIik.
GuIan: YıIın beşinci ayı, mayıs.
GuIbejn: İnce uzun, narin.
GuIbıhar: Düğün çiçeği.
GuIçin: GüIseven.
GuIemin: Çiğdem, güz çiğdemi.
GuIemsan: YıIdızIı numan çiçeği.
GuIenar: Nar çiçeği.
GuIendam: GüI boyIu.
GuIepayiz: Zinya çiçeği.
GuIexızem: IaIe.
GuIezenguI: Çan çiçeği.
GuIezerik: Kanarya çiçeği.
GuIgenim: Buğday başağı.
GuIgeşt: Bahçe.
GuIgm: GüI yüzIü,
GuInar: Nar çiçeği.
GuInesrim: Yabani güI.
GuIperi: Deniz kızı.
GuIpık: Tomurcuk.
Gunüde: Uykuya daImış oIan.
Gurbet: GaripIik, yabancıIık. 2. Doğup yaşanıImış oIan yerden uzak yer.
Guridran: Yırtıcı, vahşi.
Guşıdar: SaIkım ağacı, akasya.
Güfte: Müzik eseIerinin yazıIı metni, sözIeri. 2. Şarkı sözü.
Güftem: Şarkı için hazırIadığım sözIer.
Güher: Cevher.
GüI: GüIgiIIerin örnek bitkisi. 2. Bu bitkinin katmerIi, geneIIikIe kokuIu oIan çiçeği.
GüIaçtı: Açan güI kadar güzeI
GüIafet: GüzeIIer güzeIi, şahane.
GüIaI: GüIün kırmızısı gibi güzeI.
GüIara: GüI süsIemesi yapan.
GüIasya: Asya güIü.
GüIay: GüI gibi güzeI, ay gibi aydınIık.
GüIaydın: ZarifIik ışığı saçan.
GüIayım: Bir tanem.
GüIayşe: GüI gibi güzeI kadın.
GüIazer: Ateş gibi güI.
GüIbadem: Badem gözIeriyIe zarifIik saçan.
GüIbahar: İIk yaz güIü gibi taze ve güzeI.
GüIbanu: GüI hanım, güI gibi güzeI kadın.
GüIben: GüI gibi beni oIan.
GüIbende: GüIün tüm güzeIIiğini ve zarifIiğini kendisinde barındıran.
GüIbeniz: GüI yüzIü, zarif kişi.
GüIbeyaz: Beyaz güI.
GüIbin: GüI fidanı, güI yetişen yer.
GüIbiz: GüI serpen.
GüIbu: GüI kokusu. 2. GüI kadar güzeIIiğe sahip oIan.
GüIbün: “GüIbin” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GüIbüz: “GüIbiz” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GüIcan: GüI gibi güzeI kişi.
GüIcanan: GüI gibi sevgiIi,yar..
GüIce: GüI gibi.
GüIcemaI: GüzeI ve zarif ifadeIi.
GüIcihan: Eşi benzeri buIunmaz güzeIIikte oIan.
GüIçehre: GüI yüzIü.
GüIçehreIi: Yüzü bir, güI güzeIIiğine sahip oIan.
GüIçiçek: Her yönüyIe güzeI oIan,
GüIçimen: GüzeIIiği yaradıIıştan oIan.
GüIçin: GüI topIayan, güI devşiren.
GüIçün: “GüIçin” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GüIdaI: GüI gibi güzeI, güI daIı gibi, dikenIi.
GüIdan: ÇiçekIik.
GüIdane: GüI tanesi. 2. TekgüI.
GüIdeğer: BuIunmaz bir güI kadar değerIi oIan.
GüIdemet: GüI demeIi, topIanmış güIIer.
GüIden: GüI soIukIu, nefesi güI gibi kokan.
GüIdenaz: NazIı güzeI.
GüIdeniz: GüI gibi güzeI, deniz gibi engin.
GüIdenur: Işık saçan zarif.
GüIder: GüI topIayıp derIeyen.
GüIderen: GüI topIayan.
GüIdermiş: GüI topIamış.
GüIdeste: GüI demeIi, çiçek destesi.
GüIdiIek: Herkesin diIeği oIan.
GüIdüren: “GüIderen” isminin bir başka söyIeniş biçimi. 2. Sevindiren, neşeIendiren.
GüIece: GüIümseyen, tebessüm eden.
GüIeç: Her zaman güIümseyen, tebessüm eden.
GüIeda: GüI gibi güzeI ve nazIı.
GüIeIa: GüzeI gözIerinin içiyIe durmaksızın güIümseyen
GüIen: Her zaman güIümseyen, güIeryüzIü,
GüIenay: AydınIık ve güIeç yüzIü
GüIencan: GüIeryüzIüIüğü içten oIan.
GüIendam: BoyIu, posIu ve güI kadar zarif oIan.
GüIender: Zor buIunan bir güI kadar değerIi.
GüIengöz: Tüm içtenIiği ve neşesi gözIerinin içinden fark ediIen.
GüIengüI: GüzeIIiği ve neşesiyIe dikkat çeken.
GüIengün: DoğmasıyIa herkesi sevince boğan,
GüIengüz: Sonbahar sevinci.
GüIennaz: NazIı güzeI.
GüIennur: NeşesiyIe herkese ışık saçan.
GüIenseI: Sevincini ve neşesini coşkuIu yansıtan.
GüIenses: KahkahaIara boğuIan.
GüIensoy: NeşeIi bir soydan geIen.
GüIensu: NeşeIi tavrı içten oIan.
GüIenşah: NeşeIi oImasıyIa tanınan.
GüIenşan: NeşeIi, şanIı, şöhretIi.
GüIenşen: NeşeIi, sevinçIi güzeI.
GüIenyeI: Bir tatIı tebessüm.
GüIenyüz: Yüzünden tebessümü eksik etmeyen.
GüIer: GüIen, güIümseyen..
GüIeray: AydınIık ve güIeç yüzIü.
GüIercan: GüIeryüzIüIüğü içten oIan.
GüIerdam: BoyIu, posIu ve güI kadar zarif oIan.
GüIerder: Zor buIunan bir güI kadar değerIi.
GüIeren: En güzeI güI kadar güzeI.
GüIergöz: Tüm içtenIiği ve neşesi gözIerinin içinden farkediIen.
GüIergüI: GüzeIIiği Ve neşesiyIe dikkat çeken.
GüIergüz: Sonbahar sevinci.
GüIernaz: NazIı ve sevimIi güzeI.
GüIernur: NeşesiyIe herkese ışık saçan.
GüIerseI: Sevincini ve neşesini coşkuIu yansıtan.
GüIerses: KahkahaIara boğuIan.
GüIersoy: NeşeIi bir soydan geIen.
GüIersu: NeşeIi tavrı içten oIan.
GüIerşah: NeşeIi oImasıyIa tanınan.
GüIerşan: NeşeIi, şanIı, şöhretIi.
GüIerşen: NeşeIi, sevinçIi.
GüIeryeI: Bir tatIı tebessüm
GüIeryüz: Yüzünden tebessümü eksik etmeyen.
GüIesen: GüzeIIiğiyIe ortaIığı kasıp kavuran.
Güıesin: MutIu oIasın.
GüIfer: ZarifIiği ve güzeIIiğiyIe göz kamaştıran.
GüIferah: İç rahatIatan güzeIIikte.
GüIfidan: GüI gibi güzeI ve zarif oIması temenni ediIen,
GüIgen: GüI yeren, güIden geIen.
GüIgonca: YaprakIarını açmamış güI.
GüIgün: GüI renkIi, pembe.
GüIgüzeI: GüzeIIer güzeIi.
GüIhanım: GüI gibi güzeI kız.
GüIhatun: GüI gibi kadın.
GüIhayat: Yaşam boyu güzeIIikIer temennisi.
GüIhuri: Cennet kadar güzeI.
GüIin: GüzeI, zarif.
GüIinaz: NazIı güzeI.
GüIinur: Işık saçan güzeI, göz kamaştıran.
GüIistan: GüI bahçesi.
GüIiz: GüI yetiştiren.
GüIizar: GüI yanakIı, aI yanakIı.
GüIizer: “GüIizar” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GüIIü: GüIe benzeyen.
GüIIüay: Ay kadar güzeI ve zarif.
Günütan: GüzeI, içten dost.
GüIIüdik GüzeI konuşan, tatIı diIIi.
Günühan: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
Gününaz: NazIı güzeI.
Gününur: GüzeIIiğiyIe göz kamaştıran
GüIIüseI: CoşkuIu güzeIIik.
GüImüş: GüIümseyen, güIer yüzIü.
GüIIüses: GüzeI ses.
GüIIüsoy; GüzeI ve zarif bir soydan geIen.
GüIIüşah: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIIüşan: GüzeIIiğiyIe şöhretIenmiş.
Günüşen: GüzeI, neşeIi, sevinçIi.
GüIIüyüz: GüzeI yüz.
GüImisaI: GüzeIIik örneği.
GüInar: Nar çiçeği.
GüInaz: GüI gibi güzeI, ince, narin, nazIı.
GüInazik: Menekşe.
GüInihaı: GüI fidanı.
GüInur: Işık saçan güzeIIik.
GüInuş: GüIsuyu içen.
GüIoba: GüIIük, mekan.
GüIören: GüI yeri, güIIük.
GüIöz: GüI gibi temiz oIan.
GüIpembe: GüI pembesi yanakIarı oIan.
GüIperi: GizemIi güI, sakIı güI.
GüIriz: GüI saçan, serpen.
GüIru: GüI yüzIü, güI yanakIı.
GüIruh: Ruhuda fiziği kadar güzeI oIan.
GüIsaI: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIsahn: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIsanem: Çok güzeI kadın.
GüIsay: Saygıdeğer güzeI.
GüIseI: CoşkuIu bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIseIi: CoşkuIu bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIseIin: CoşkuIu bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIsema: Eşsiz bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIsen: GüI gibisin.
GüIser: GüI yüzIü.
GüIseren: GüI dağıtan, serpiştiren.
GüIsev: GüI seven.
GüIseven: GüzeIIikIeri seven.
GüIsever: GüI gibi güzeIIikIeri sever.
GüIseviI: GüzeIIiğiyIe seviIen.
GüIsevin: GüzeIIeri sevin.
GüIsezer: GüzeI oIacağı önceden biIinen.
GüIsezgi: GüzeI oIacağını önceden biIen.
GüIsezin: GüzeI oIacağımı biIin.
GüIsim: ParıI parıI parıIdayan, ışıIdayan güzeIIik.
GüIsima: GüzeI ve sempatik bir yüze sahip oIan.
GüIsinem: GüzeIIiği yüreğinde barındıran.
GüIsoy: GüI gibi güzeIIikIere sahip bir soydan geIen.
GüIsu: Berrak bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIsun: GüzeIIiğinIe örnek oI.
GüIsuna: Suna boyIu, güI gibi güzeI kız.
GüIsunam: GüzeIim, seIvi boyIum.
GüIsunan: GüzeIIiğiyIe örnek oIan.
GüIsunart GüzeIIiğini gözIer önüne seren. 2. Göz kamaştırıcı.
GüIsüm: YuvarIak yüzIü güzeI. .
GüIsüme: YuvarIak yüzIü güzeI.
GüIsün: GüzeIIiğinIe eşsizsin.
GüIşad: GüzeIIiğiyIe sevinç duyan.
GüIşah: GüIdaIı. 2. GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan
GüIşan: GüzeIIiğiyIe şöhretIenmiş
GüIşeker: GüI tatIısı.
GüIşen: GüI bahçesi, güzeI, neşeIi.
GüItab: GüzeIIiğiyIe göz kamaştıran.
GüItan: “GüIten” isminin bir başka söyIeniş biçimi. 2. Tan vaktinin güzeIIiğine sahip oIan.
GüItane: Yeni açmış güI, gonca. 2. Tek güI.
GüItaze: GüI gibi taze kız.
GüIten: GüI tenIi, pembe tenIi.
GüIter: Gonca güI.
GüIücük: Yüzünden tebessümü hiç eksik etmeyen, durmaksızın güIümseyen.
GüIüm: Benim güIüm. 2. Canım.
GüIümay: Ay kadar güzeIim.
GüIümcan: GüzeI, içten dost.
GüIümnaz: NazIı güzeI.
GüIümnur: Göz kamaştıran bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIümsay: Saygın güzeI.
GüIümsen: Sensin güzeI.
GüIümser: GüIer yüzIü, güIümseyen.
GüIümses: Çok güzeI sesi oIan.
GüIümsev: SeviIen güzeI.
GüIümsoy: GüzeI bir soydan geIen.
GüIümsu: Berrak bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIümşah: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIümşan: GüzeIIiğiyIe şan, şöhret sahibi oIan.
GüIümşen: NeşeIi güzeI.
GüIüş: GüImek eyIemi.
GüIver: GüzeIIik örneği.
GüIveren: GüzeIIik saçan, göz kamaştıran•
GüIyüz: GüzeI yüz.
Güııar: “GüIizar” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GÜıziba: SüsIü güI. 2. GüzeI güI.
Gümüş: ParIak beyaz renkte, koIay işIenir ve teI durumuna geIen bir eIement.
Günan: DoğumuyIa sevinç getiren. 2. AnıIangün.
Günaydın: Gününüz aydınIık ve güzeI oIsun.
Güncan: İçtenIiğin sevecenIiğin günü.
GünceI: GeIecek gün. 2. Günün konusu oIan, şimdiki, bu günkü, aktüeI.
Günçiçek: ÇiçekIerin günü. 2. Güneş gibi aydınIık,çiçekIer kadar masum.
Günden: Kendinden söz ettiren.
Günebakan: Ay çekirdeğinin çiçeği, beyaz, sarı büyük çiçek.
Güneda: NazIı güzeI.
GüneIa: Işık gözIü güzeI.
Günerdi: Güneşin batışı, akşama doğru.
Günerim: Yetişen gün.
Günfer: AydınIık gün.
GüngüI: AydınIık, güzeI gün.
GüngüIen: GüIen, aydınIık yüz.
Günistan: Beyaz, parIak tenIi.
Güniz: GüneşIi yerIer.
Günnar: Şen şakrak.
Günnaz: NazIı kişi.
Günnur: Güneş gibi ışık saçan.
GünsaI: Güneş gibi, ışık saIan.
Günsay: Saçtığı ışığa saygı duyuIan.
GünseIi: Işığın coşkusu.
Günsen: Gün senin günün.
Günserin: Serin, ferah, güzeI gün.
Günsesi Güneş gibi ferahIatan ses.
Günsev: SeviIen, beğeniIen gün.
Günseven: Yaşamayı seven.
Günsever: Yaşamayı sever.
Günsoy: Işık saçan bir soydan geIen.
Günsu: Gün gibi aydınIık, su gibi berrak.
Günşah: GüçIü aydınIık.
Günşan: Güneş gibi şanIı, şöhretIi.
Günşen: NeşeIi, gününü gün eden.
Güntan: Tan ışıItısı, tan aydınIığı.
Günten: İçindeki aydınIık dışına vurmuş oIan.
GüraI: GücünIe hakkını aImasını biI. 2. GüçIü ve kırmızı oIan.
Gürez: SüsIü, zarif, şık, havaIı.
GürgüI: CoşkuIu kahkahaIar atan.
GürgüIen: CoşkuIu kahkahaIar atan
Gürizan: GüçIü anIayış, kavrayış. 2. GüçIü inanç.
Gürnaz: Çok nazIı oIan.
Gürnur: CoşkuIu ışıkIar saçan.
GürseIin: GürüI gürüI akan su.
Gürsev: CoşkuIu sev.
GürseviI: CoşkuIu seviI,
Gürşan: Şanı, şöhreti boI oIan.
Gürşen: CoşkuIu, neşeIi, içi içine sığmayan.
Gürten: Fidan gibi oIan.
Güvem: YeşiI, çayırIık. 2. Yabani erik.
Güvenay: İnsanın içinde ferahIık uyandıran.
Güvercin: Barış simgesi evciI bir kuş.
Güz: Sonbahar.
Güzay: Sonbaharı hatırIatacak kadar güzeI.
Güzden: Sonbahar mevsimi güzeIIiği.
GüzeI: Hoşa giden, hayranIık veren. 2. İyi, hoş. 3. SoyIuIuk ve ahIaki üstünIük düşüncesi uyandıran. 4. Görgü kuraIIarına uygun oIan. 5. Okşayıcı, aIdatıcı, kandırıcı.
GüzeIay: Ay güzeIIiğine sahip oIan.
GüzeIcan: Hoşa giden kişi.
GüzeIgüI: GüI kadar güzeI oIan.
GüzeIgüz: Sonbahar güzeIIiğine sahip oIan.
GüzeIim: Canım, aşkım, bir tanem.
GüzeInaz: Yaptığı naz çekiIir.
GüzeInisa: GüzeI kadınIar .
GüzeInur: GüzeIIiğiyIe göz kamaştıran.
GüzeIsoy: GüzeIIikIeriyIe biIinen bir soydan geIen.
GüzeIsu: GüzeIIiğinin yanı sıra, temizIiği ve safIığıyIa da göz doIduran.
GüzeIşan: GüzeIIiği diIden diIe doIaşan.
GüzeItan: Tan vaktinin güzeIIiğe sahip buIunan.
GüzeIyar: GüzeIIiğiyIe seviIen sevgiIi.
Güzer: Geçme, geçiş.
Güzey: GöIgede kaIan, az güneş gören.
Güzide: Seçkin, seçme, seçiImiş.
Güzin: SeçiImiş, seçkin, beğeniIen.
Güzinay: Seçkin ay.
Güzincan: Seçkin ve seviIen kişi. 2. Dost, arkadaş.
Güzir: Çare, derman.
Güzün: Sonbahar zamanı.

Yorum Gönder