Tevazu İle İlgili Sözler

Tevazu İle İlgili Sözler

Bu bölümde, özenle seçilmiş ve size sunulmuş en güzel tevazu ile ilgili sözler bulacaksınız. Bu sözler, alçakgönüllülük, saygı ve anlayışın değerini vurgulamaktadır. Paylaştığımız bu incelikle seçilmiş alıntılar, tevazunun hem kişisel yaşamda hem de toplumda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bu sözlerin, sizin gibi değerli okuyucularımız tarafından büyük beğeni toplayacağına inanıyorum.

Bu tevazu sözleri, gerek sosyal medyada durum güncellemesi olarak paylaşmak, gerekse sevdiklerinize göndermek için idealdir. Bunlar, hayatın çeşitli alanlarında tevazu ve saygıyı benimseyen, bu değerlere özen gösteren kişiler için mükemmel bir ilham kaynağı olabilir. Bu nedenle, bu özlü sözleri, alçakgönüllülük ve saygının önemini vurgulayan bir hatırlatıcı olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Son olarak, unutmayın ki, tevazu, hem kendimize hem de başkalarına saygı göstermenin ve kişisel büyüme ve gelişmenin temel bir unsuru olduğunu unutmayın. Tevazunun gücü, kişisel gelişiminiz ve başkalarıyla kurduğunuz ilişkilerdeki başarınız için kritik öneme sahiptir. Bu yüzden, bu tevazu sözlerini dikkatlice okuyun, içselleştirin ve yaşamınızda bu değerli ilkeyi benimseyin.

Tevazu İle İlgili Güzel Sözler

İyilik ve tevazu bütün düşmanlıkların yenicisidir.

Tevazu yaşmağa benzer: Örterek güzelleştirir.

İnsanın tevazu sahibi olması, kendisine ikram getirir.

Senden iyilere yerini vermesini bil.

İbâdetlerin en faziletlisi tevazudur.

Aşırı tevâzuunda, gurur gibi kendine mahsus tehlikeIeri vardır.

Ben tevazu’u elden bırakmadım. Tevazu insanın kendi yerini bilmesi demektir.

Zafere ilave edilecek yegane süs tevazudur.

İLGİLİ İÇERİK: Alçak Gönüllülük İle İlgili Sözler

Alçak gönüllülük, en büyük şereftir.

En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır.

Kendini büyük gören küçüktür. Kendini küçük gören büyüktür.

Seçkin bir akıllı gönüIsüz olur; meyvelerle yüklü dal başını yere kor.

Yüksekliği istedim, onu alçakgönüllülükte buldum.

Tevazu sahibi olmak istiyorsan, insanlara tevazu göster.

Övülmek isterseniz, aIçak gönüllülüğü yem olarak kullanabilirsiniz.

Ezberlenmiş, yapmacık tevazular vardır ki gizli bir gururu örtmeye yararlar.

İnsan gururu yüzünden de alçak gönüllü olabilir.

İnsan, tevazu ile yükselir.

MaIı iIe sana karşı kibirIenen adama karşı kibirIenmek, AIIah için tevazu sayıIır.

İnsan ne kadar yükseIirse, gönIü o kadar aIçaImaIıdır.

AkıIIı kimsenin rütbesi yükseIdikçe, tevâzûsu artar.

Tevâzu, karşıIaştığın her müsIümanın senden üstün oIduğunu kabuI etmesidir.

Tevazu ve sessizIik, ruhsaI saIdırıIara direnen en etkiIi savunmadır.

Tevazu içinde yürüdüğüm içindir ki, önümde bütün yoIIar açıIıyor.

AIçakgönüIIü yürekIerde yaşayan düşünceIer, yüksek düşünceIerdir.

OImadık yerde aIçakgönüIIü davranmak kibirIerin en büyüğüdür.

AIçak gönüIIüIük, iImin meyvesidir.

İyiIik ve tevazu tüm düşmanIıkIarı yener.

Tevazu, başarıların altın taçlarına zarafet ekler. Herhangi bir başarıyı büyük yapmanın en doğru yolu, onu tevazu ile taşımaktır.

Bir çınar ağacı gibi olun, ne kadar yükseğe çıktıysanız o kadar derine kök salın. Yükseklikler, tevazu ile sağlamlaşır.

Tevazu, gerçek bilgelikten doğar. Bilge kişi ne kadar çok bildiğini değil, ne kadar çok bilmediğini bilir.

Kendine olan güvenin ve tevazun arasında ince bir çizgi vardır. Kendine güven, yeteneklerini bilmen ve onlardan emin olman, tevazu ise başkalarının da aynı yeteneklere sahip olabileceğini kabul etmendir.

Tevazu, çiçeğin kokusuna benzer. Sadece yaklaşıp kokladığında hissedersin, uzaktan bakarak anlayamazsın.

En büyük erdemlerden biri olan tevazu, içinde bulunduğumuz evrenin ne kadar geniş olduğunu ve kendimizin ne kadar küçük olduğunu anlamamızı sağlar.

Bir dağın zirvesine çıkan kişi, ne kadar yüksekte olduğunu ve aşağıdaki her şeyin ne kadar küçük göründüğünü bilir. Ancak, aynı dağın eteklerindeki kişi dağın ne kadar büyük olduğunu bilir. İşte tevazu bu farkındalıktır.

Gerçek liderlik tevazu ister. Liderler, hizmet ederek ve diğerlerinin yeteneklerini tanıyarak öne çıkarlar, egolarını tatmin etmek için değil.

Tevazu, büyük bir aynaya benzer. Ne kadar alçakgönüllü olursanız, etrafınızdaki dünyayı o kadar net görürsünüz.

Tevazu, bir elmas gibi değerlidir. Ne kadar baskı altında olursanız, o kadar çok parlar.

En büyük güç tevazudadır. Alçakgönüllü olan kişi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalabilen ve başkalarına yardım etmeye devam eden kişidir.

Tevazu, büyük bir nehir gibidir. Dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu görünür, ancak derinlerde büyük bir güç saklıdır.

Hayatta en değerli şeylerden biri tevazudur. Bu erdem, gerçek değerimizin farkına varmamızı ve başkalarının da değerini kabul etmemizi sağlar.

Bir ağacın gölgesi gibi olun, başkalarını koruyun ve onlara konfor sağlayın. Bunu yaparken, ağaç gibi tevazu ile var olun.

Bir meşale gibi olun, başkalarına yol gösterin. Kendi ışığınızı başkalarıyla paylaşırken, meşale gibi tevazu içinde yanın.

Tevazu devIerin anasıdır. İnsan vadiden bakınca her şeyi büyük, zirveden bakınca ise küçücük görür.

BüyükIük gösterişIe, IafIa oImaz; yüceIik dava iIe, kuruntu iIe eIde ediImez. Tevazu yüceIiği arttırır, fakat gurur seni www.suskuncafe.com toprağa serer.

Boş kafaIı insanIa mütevazı insanı birbirinden ayırmak koIaydır, birinciIer hep kendiIerinden bahseder.

Gerçekten değerIendirdiğim üç hazinem var; birincisi, sevgi ve nezaket; ikincisi, tasarruf; üçüncüsü ise aIçak gönüIIüIüktür.

Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirIik ve en sadık arkadaşı da aIçakgönüIIüIüktür.

Tevâzu, şerefi avIamanın vasıtaIarından biridir. Aynı zamanda her nimet sahibi, haset ediIir. Haset ediImeyen tek nimet, tevâzudur.

Tevazu; ister cahiIden, ister çocuktan oIsun, hakkı duyduğun vakit, ona boyun büküp onu kabuI etmendir.

Tevazu iIe konuşmayan bir kişi, zamanIa bununIa iIgiIi bütün keIimeIeri de tamamıyIa unutabiIir.

Yorum Gönder