Siyaset İle İlgili Sözler, Siyaset Sözleri

Siyaset Sözleri

Siyaset, toplumun işleyişini etkileyen bir konu olması sebebiyle, üzerine pek çok düşünce ve söz üretilmiştir. Bu sayfada, siyasetle ilgili anlamlı sözler ve ünlü politikacıların ağızlarından çıkmış alıntıları bulabilirsiniz. Siyasetin karmaşık ve zorlu doğası, bu tür sözlerin genellikle çok düşündürücü ve anlamlı olmasına sebep olur.

Siyaset sözleri, genellikle toplumsal meselelere ışık tutan veya bir politikacının değerlerini ve inançlarını yansıtan sözlerdir. Politikacılar, yaptıkları işin önemini ve siyasi kararların toplum üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olur. Bu yüzden, siyasetle ilgili sözler genellikle derin bir anlam taşır ve genellikle toplumsal meselelere eleştirel bir bakış açısı sunar.

Ayrıca, bu sayfada yer alan siyaset sözleri, tarihte bir iz bırakmış önemli politik figürlerin düşüncelerini ve görüşlerini yansıtır. Bu alıntılar, belirli bir dönem veya olay hakkında daha derin bir anlayış sağlar ve siyasetin tarihsel evrimini daha iyi anlamamızı sağlar. Sonuç olarak, siyasetle ilgili güzel sözler sadece düşündürücü değil, aynı zamanda tarihle ilgili de bilgilendiricidir.

Siyaset İle İlgili Anlamlı Sözler

Siyaset bir ilim değil, bir sanattır. Otto von Bismarck

Siyaset ile uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. - Platon

Lider örnekle liderlik eder, güçle değil. Sun Tzu

Öldürmek yasaktır, dolayısıyla tüm katiller cezalandırılır; tabi çok sayıda ve trampet sesleri eşliğinde öldürmedikleri sürece

Siyaset, sezdirmeden değişme sanatıdır. Andre Maurois

Demokrasi, finansal oligarşiyle uyumlu değildir.

Politikacının dili, sivri değil kıvrımlı olur. Victor Hugo

Sıkılmış bir yumrukla tokalaşamazsınız.

Benim iki gömleğim var biri bayramlık biri idamlık. Turgut Özal

Probleme getirilen hükümet çözümü en az problem kadar kötüdür.

Hükümetler öğrenmez, insanlar öğrenir.

Millete efendilik yoktur Hizmet vardır Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921 M.Kemal ATATÜRK

Demokraside oyunuz sayılır, feodalizmde sayınız oydur. Mogens Jallberg

Kanuna karşı geleceksen bunu iktidarı elde etmek için yap, diğer tüm hallerde kanuna uy.

Demokrasi sosyalizme giden yoldur. Karl Marks

Demokrasi ve diktatörlük arasındaki fark şudur: Demokraside önce oy verir sonra emirler alırsınız. Diktatörlükte oy vermekle zaman kaybetmezsiniz.

Bürokrasi, hızdan dehşete düşer ve basitlikten nefret eder. Robert Slater

Halk herhangi bir şeye inanacaktır, sonuçta kendisi, gerçek üzerine kurulmamıştır.

DünyanIn en yüce tahtına da çıksanız oturacağınız yer kendi kıçınızın üstüdür. Friedrich Nietzsche

Demokrasi, finansal oligarşiyle uyumlu değildir. Che Guevara

Ülke çapındaki bir adayın insanların hatırlayacağı şeyler söylemesi tehlikelidir.

Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir. Abraham Lincoln

Tüm uluslar birbirini aşağılar. Hepsi de haklıdır.

Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür. John Arbuthnot

Delilik, kişide seyrek görülen bir nesnedir: Gruplar, partiler, uluslar, çağlar için ise bir kural hâlindedir.

Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. Atatürk

Tarih, üzerinde uzlaşılan yalanlar kümesidir.

Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakamazlar. S.L.Braundon

Lider, umut taciridir.

Biraz hükümet ve şans hayatta gereklidir. Ama sadece bir aptal ikisine de güvenir. J. O’Rourke

Politikada aptallık bir handikap değildir.

Bugünün güneşiyle dünün çamaşırlarını kurutamazsınız. Süleyman Demirel

Hükümetin sonu toplumun mutluluğudur.

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

Korku çoğu yönetimin kaynağıdır.

Politikacıya soru sorma ki sana yalan söylemesin. Dashiell Hammett

Lord Acton Tehlike, belli bir sınıfın yönetmeye uygunsuzluğu değildir. Tüm sınıflar yönetmekten acizdir.

Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür. James F.Clarke

Politika, endüstrinin eğlence şubesidir.

Hayatın sırrı, çok çok fena kandırılmanın zevkini takdir etmektir. Oscar Wilde

Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak, yalnız siyaset alanında görülür. Edgar Fause

Demokrasi sosyalizme giden yoldur.

Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcı diye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerini kurtarırlar. Che Guevara

Kapitalizmde insan insanı sömürür. Komünizm sadece bunun tersidir.

İnsan devrimde ya kazanır ya da ölür, eğer bu gerçek bir devrimse. Che Guevara

Ülkeye sadakat, her zaman; hükümete sadakat, hak ettiği zaman.

Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır. Bili Vaugheur

Bütün devrimler buharlaşıp gider ve ardında yeni bir bürokrasi balçığı bırakır.

Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. Abraham Lincoln

Alt sınıflardaki sefalet, üst sınıflardaki insanlıktan çoktur.

Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı, artık onun istifası gelmiştir. Benjamin Disraeli

Siyasete karışmayan yurttaş; zararsız değil, yararsızdır.

Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Necmettin Erbakan

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.

Propaganda öyle bir sanattır ki insan başkasının ayağına basarken, kendisi ah der. Bob Hope

Siyaset ilminden habersiz tarih; meyvesiz, tarihten habersiz siyaset ilmi; köksüzdür.

Ülkeye sadakat, her zaman; hükümete sadakat, hak ettiği zaman. Mark Twain

Obur iktidar, hazımsızlıktan ölür.

Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. Platon

Politika güç bir iştir, ona kendiliğinden katılan kimse, ondan şikâyet etmemelidir.

Tüm politikacılar aynıdır, tek farkları suratlarıyla boylarıdır. Thedore Roosevelt

Propaganda öyle bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken kendisi "ah" der.

Bütün devrimler buharlaşıp gider ve ardında yeni bir bürokrasi balçığı bırakır. Franz Kafka

Siyaset bir insan etkileme sanatıdır. Bu sanatı sadece ona yetenekli olanlar uygulayabilir.

Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Charles DeGaulle

Siyaset; doğru hayaller üzerine söylenen, yalanlardan oluşur.

Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur. Abraham Lincoln

Politika kansız savaş, savaş ise kanlı politikadır.

En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimelerdir. Rudyard Kipling

Partiler gemideki yolculara benzerler, eğer gemiyi devirecek olurlarsa hepsi de yok olacaklardır.

Siyasetçinin aile terbiyesi, avam kamarasında konuşmaya başladığı zaman belli olur. Bernard Shaw

Bir politikacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur.

Bir oy tüfeğe benzer, işlevselliği kullanıcının karakterine bağlıdır. Theodore Roosevelt

Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Necmettin Erbakan

Bağımsızlar, politikayı politikacının tutsaklığından, kurtarmayı isteyenlerdir. Franklin D. Roosevelt

Bir adam ölebilir, milletler kurulur veya çökebilir; ama fikirler her zaman yaşar. John F. Kennedy

Kötü politikacıları kazandıranlar, oy vermeyen iyi yurttaşlardır. George Jean Nathav

Savaşsız bir dünyanın mimarları askerlik hizmetini reddeden gençler olacaktır. - Albert Einstein

Siyasette kuraldır; müttefiklerini herkesin yanında öv, sonra arkalarından konuş. Palmiro Togliatti

Ülkenizi sevin ama hükümete asla güvenmeyin. - Robert Heinlein

Ahlak bakımından yanlış olan bir şey, politika açısından da doğru olmaz. E. Gladstone

Kapitalizmden sosyalizm yaratmak omletten yumurta yapmaya benzer. - Vadim Bakatin

Ülke çapındaki bir adayın insanların hatırlayacağı şeyler söylemesi tehlikelidir. Eugene McCarthy

İnsanın düşünememesi liderler için ne büyük şans. - Adolf Hitler

Politika, insanların kendilerini ilgilendiren şeylerden www.suskuncafe.com alıkoyma sanatıdır. Paul Walery

Bir nefesine bile hükmedemeyeceğimiz bir dünya için boyun mu bükeceğiz, zalime eyvallah mı diyeceğiz? ERTURUL GAZİ

Halk herhangi bir şeye inanacaktır, sonuçta kendisi, gerçek üzerine kurulmamıştır. Edith Sitwell

Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz" kaidesi adalet sistemimizin temel taşıdır 1922 M.Kemal ATATÜRK

Devrim korkutucudur ama seçim kampanyaları da iğrençtir. Nicolas Gomez Davila

Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır. 1922 M.Kemal ATATÜRK

Yorum Gönder