Merhamet İle İlgili Sözler, Merhamet Sözleri

merhamet sözleri

Web sitemizde sizler için özenle hazırlanmış merhamet üzerine sözler ve düşünceleri bir araya getirdik. Merhamet, insanın varoluşunun en anlamlı yönlerinden biri olan sevgi ve bilgiyi daha da derinleştirir. Bu güçlü his, bizi birbirimize bağlar ve insan olmanın temel taşlarından birini oluşturur.

Merhametsizlik, insanın kendini aşağı çeken bir çukur olabilir. Bu çukura düşenler, acılarından kurtulamazlar ve sonuçta yalnız ve üzgün kalırlar. Merhametli olmak, insanın kendini ve başkalarını anlamasına yardımcı olur, bu yüzden merhametsizlik sadece kendimize zarar verir.

Bu yüzden, bu merhamet ile ilgili güzel sözler, bizi daha merhametli bir yaşama doğru yönlendirebileceğini umuyoruz. Bu sözlerle, merhametin gücünü ve önemini daha derinden anlamaya davet ediyoruz sizi. Kendi merhametinizi artırmak ve başkalarına bu değerli erdemi yaymak için bu sözleri kullanın.

Merhamet İle İlgili Anlamlı Sözler

Merhamet, afetlerin efendisidir. Hz. Ömer

Merhametli cerrah yara sağaltmaz. (Atasözü)

Merhamet her zaman intikamdan daha değerlidir. Shakespeare

Merhamet etmeyene merhamet edilmez (Hz Muhammed S.A.V)

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Hz. Muhammed

Merhamet, afetlerin perdesidir. (Hz Ali)

Kendisinden öğüt isteyene, “merhametli ol” demek ne güzeldir. Abdulah ibn-i Mesud

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir.

Merhamet etmeyene, merhamet edilmez. Hadis-i Şerif

Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir.

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Georges DuhameI

Düşmana acıyan, kendine acımaz. (Francis Bacon)

Merhamet İle İlgili Anlamlı Sözler

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. AIbert Camus

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. (K.Csatho)

Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değiIdir. Hadis-i Şerif

Her kim yol kesene acırsa, kervanı asıl vuran odur. (Şeyh Sadi)

Merhametli cerrah yara sağaltmaz. Türk Atasözü

Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir.

Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Sadi Şirazi

Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı. (Puşkin)

Merhametten maraz doğar, ama sen yine merhamet et.

Merhamet edenlere Rahman olan Allah"ta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V)

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. Lavigerie

Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir.

Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir. Hz. Ali

Nerede akarsu olursa, orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur. (Mevlana)

İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. Sadi Şirazî

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! “Allah"ın hoşuna gider de beni kayırır” düşüncesi! (R.Halid Karay)

Merhamet İle İlgili Sözler

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. Hadis-i Şerif

Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V)

İnsan, zekanın karşısında saygıyla eğilir; ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. Dale Carnegie

İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış, kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. (E.Benson)

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı iIe ölür. Molla Cami

Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir. (İmam Şarani)

İki çeşit acıma vardır: Biri merhem, öteki zehirdir, birincisi dostlarımızın, ikincisi düşmanlarımızın acımasıdır.

Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnazca bir tahminidir.

Şefkatli ol, karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor. Eflatun

Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlarda sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün oIan da sana acısın.

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolaylıkIa sever. Andre Maurois

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti. (Churton Collins)

İnsanların seçkini, faydalı oIan kimsedir, halk nazarında muteber kimse merhametli oIan kimsedir. Yusuf Has Hacib

İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir. Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır.

Kendini yok yere açındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Montaigne

En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir. (Beaumarchais)

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar.

Ey oğul, üç kişiye acı; cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene. Şeyh EdebaIi

Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm suskuncafe.com dünya yok olurdu.

Revâdır gerçi öldürmek yılanı, Velî derviş isen incitme canı. (İbrahim Hakkı Erzurum)

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. (William Shakespeare)

Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. (İmam Muhammed ra.)

Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. (Montaigne)

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Hz Muhammed Sav) Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Hz Muhammed Sav)

Yorum Gönder