Karakter İle İlgili Sözler, Karakter Sözleri

Sayfamızda, insanın en değerli varlığı olan karaktere dair derinlikli sözler, mesajlar ve düşündürücü ifadeler ve karakter ile ilgili güzel sözler bulunmaktadır. Karakter, bir insanın davranışlarını, değerlerini ve kişiliğini tanımlayan unsurlar bütünüdür. Bu özdeğer, hayatın her alanında belirleyici bir rol oynar. Biz de sizler için karakter kavramını irdeleyen, üzerinde düşünmeye sevk eden ve kalbe dokunan en güzel karakter sözleri bir araya getirdik.

Bu koleksiyonda yer alan karakter sözleri, insanın iç dünyasını ve değerlerini yansıtan özlü ifadeler barındırır. Karakter, bir insanın toplumdaki yerini, ilişkilerini ve hayata bakış açısını şekillendirir. Bu yüzden, karakter gelişimi ve değerlerin farkında olmak, bireyin toplum içinde saygın ve değerli bir varlık olmasına katkı sağlar. Sayfamızda yer alan karakter mesajları, bu konudaki farkındalığı artırmak ve kişisel gelişimi desteklemek adına seçilmiştir.

En güzel karakter sözlerini okurken, kendi kişisel değerlerinizi ve karakter özelliklerinizi de gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Karakterinizi güçlendirmek, daha iyi insan ilişkileri kurmak ve hayatınıza anlam katmak için bu sözlerden ilham alabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi daha iyi anlamak adına, bu özdeğer sözlerin derinliklerinde kaybolun.

Karakter Sözleri

Karakter İle İlgili Güzel Sözler

Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır.

Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın mahsulüdür.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır.

Karakter, zamanın fırtınalarına direnen içsel bir kök gibidir; ne kadar sert eserse essin, sarsılmaz.

Karakterin en güzel yansıması, başkalarının gözleri önünde değil, yalnız kaldığında sergilediğin davranışlardır.

Karakter, hayatın karmaşasında pusulanı kaybetmemen için sana yol gösteren ışıktır.

İnsanın karakteri, dile getirilen sözler kadar eylemlerinde de saklıdır; çünkü eylem, sözün gerçek yüzüdür.

Bir insanın karakteri, küçük şeylerde gösterdiği özenle ölçülür. Büyükler herkesi etkiler, küçükler karakteri yansıtır.

Gerçek karakter, zor zamanlarda ortaya çıkan ve seni ayakta tutan içsel güçtür.

Karakter, doğru olanı popüler olanın önüne koyabilme cesaretidir.

Bir insanın karakteri, başkalarına nasıl davrandığından çok, başkalarının ona nasıl davrandığına göre şekillenir.

Karakter, sessiz bir dil gibidir; kelimelerle değil, davranışlarla konuşur.

Karakter bir ağaç, itibar onun gölgesidir. Ağacı beslersen, gölge kendiliğinden büyür.

Zor zamanlar, karakterin en iyi öğretmenidir. Onlar sayesinde, kim olduğunu ve olabileceğini keşfedersin.

Karakter, yolunu kaybettiğinde seni doğru yola yönlendiren içsel bir pusuladır.

Sana yapılan iyilikleri unutma; karakterin gereği olarak iyilik yap ve devam et.

Bir insanın karakteri, onun kalbinin ve zihninin derinliklerinde saklıdır.

Karakter bir yapı gibidir, sağlam temeller üzerine inşa edilmediyse, en ufak bir rüzgarda yıkılabilir.

İyi bir karakter, dünyadaki en değerli mirastır; onu geliştir ve sonraki nesillere bırak.

Karakter, sana hayranlıkla bakılan bir aynadır. Onda ne görüyorsan, dünyaya yansıtan da odur.

Karakter, zor zamanlarda dahi doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeyen bir iradedir.

Karakterinle ilgili en değerli şey, onu parayla satın alamaman ve kimseye de borç verememenizdir.

Karakter, başarı merdivenlerini tırmanırken sana eşlik eden en güvenilir arkadaşındır.


Her insanın üç karakteri vardır; Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz.

Karakter sahibi ama çirkin bir erkek, yakışıklı ama karaktersiz erkeğe tercih edilir.

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır.

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

İnsanın talihini, karakteri tayin eder.

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

Karakter ana babadan geçmez. İnsan onu günü gününe düşünerek ve uygulayarak inşa eder.

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür.

Karakter, ne kadar kuvvetli ise, vefasızlığa o kadar kabiliyetlidir.

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.

Birbirlerine zıt karaktere malik oIan insanlar, birbirlerini anlamak ve tanımak şartı iIe iyi dost olabilirler.

Karakter kriz anında oluşmaz, sadece ortaya çıkar.

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir.

İnsanın karakteri, en çok nelere güldüğünden belli olur.

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz.

Bir insanın asıl karakteri, eğlencesi ile anlaşılır.

Karakter iki şeyin sonucunda oluşur; zihinsel tavır ve zamanımızı nasıl harcadığımız.

Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir.

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki.

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değildirler.

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Köpek, kucağınıza sıçrasa sizi sevdiği içindir, kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir.

Zayıf karakter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür.

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını suskuncafe.com düşünerek yaptığı davranışlara göre ölçülüdür.

Karakter, üçüncü ve dördüncü denemelerinizde ne yaptığınızdır.

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur.

Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Dünyada sahip olduklarınız, hayatınızın sona erdiği gün başkalarının olacaktır. Ama kim olduğunuz, sonsuza kadar sizin olacaktır.

Zayıf karakter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür.

Köpek, kucağınıza sıçrasa sizi sevdiği içindir, kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir.

“Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin.”

“Karakter ağaç ise, san ve şeref o ağacın gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi düşünürüz oysa gerçek oIan ağacın kendisidir.”

Nesillerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur. Bu paradan daha uzun süre yaşar.

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, talihin olduğu kadar kendi karakterlerinin eseridir.

Bir adamın karakteri konusunda emin değilseniz, arkadaşlarına bakın.

Başarmak hiçbir şeydir. Bir insanın kendi hakkında hiç şüpheye kapılmaması çok farklı bir şeydir. Bu karakterdir.

Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır.

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Karaktersiz adamın en önemli özelliği, hüküm vermede adalet eksikliğidir.

Karakter ana babadan geçmez. İnsan onu günü gününe düşünerek ve uygulayarak inşa eder.

Aslında başlı başına bir mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale oIan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkiye www.suskuncafe.com layık olduğu itibarı sağlar.

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.

İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka.

Bir insanın karakterinin gerçek göstergesi, ona faydası olmayacak insanlara ve onun karşısında duramayacak insanlara nasıl davrandığıdır.

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

Karakter, yavaş bir şekilde inşaa olur ama, inanılmaz bir hızla yerle bir edilebilir.

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür.

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.

Yorum Gönder