İnsan İle İlgili Sözler

İnsan İle İlgili Sözler

Güzel sözler sayfamızda insan ile ilgili anlamlı sözler ve insana söylenmiş sözler yer alıyor. Dünyadaki varlığın anlamı ve değeri insanın kendisine atfettiği rollerle şekillenir. İnsan, sıklıkla kendisini dünyanın merkezinde ve hükümdarı olarak görebilir. Sayfamızda, insan doğası ve insanlıkla ilgili düşündürücü ve ilham verici sözler bir araya getirilmiştir. İnsanın, yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen hayatını sürdürmek zorunda olduğunu düşünürsek, ne kadar olağanüstü bir varlık olduğunun farkına varması gerektiğini anlayabiliriz. Eğer insanlar hayatı adalet ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde yaşasa, mutsuzluğun çok daha az olacağı kesindir. Ancak, insan doğası gereği bazen bencilce davranabilir ve kendi çıkarları için mücadele edebilir. Bu nedenle, insanın sadece kendi menfaatlerini değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın daha geniş çıkarlarını gözetmesi gerekmektedir. Bu, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha uyumlu ve anlamlı bir yaşamın anahtarıdır.

İnsanlar İle İlgili Güzel Sözler

İnsan hep kendini geçmeye çalışmalıdır.

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

İnsan akılla âlim olur saçı sakalı ağarmakla değil.

Ve bir gün iyi insan olmaktan nefret edersin.

Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır.

Her insan bir dünyadır.

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır.

İnsan kardeşiyle çoktur, kuvvetlidir.

İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi.

İnsan, insanın kurdudur.

Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz.

İnsanları oldukları gibi kabul etmeli.

Hayatta her şey olabilirsin; fakat mühim olan hayatın içinde insan olabilmektir.

Kendinden çalmamalı insan.

Yürekleri daracık bazılarının, ne sevgi sığıyor içine ne insanlık.

İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır.

Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır.

Her insan meyvesi ile tanınır.

İnsan da, hayvanlar gibi yabanidir. Tek farkı, dik yürümesidir.

İnsan ıstırap içinde dilsizleşir.

Değer verdiğin insan senin değerini bilmiyorsa bırak kendi değeriyle kalsın.

İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.

Öyle insanlar var ki; demir paradan daha bozuk.

İLGİLİ İÇERİK: Güzel Sözler / Anlamlı Sözler / Kısa Aşk Sevgi Sözleri

İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler.

İnsan, “Ne ise o olmayı” reddeden tek mahlûktur.

Ucuz insanlar üzerine kurduğun hayaller sana pahalıya patlar.

Ne olurdu bi sene de insanlık moda olsa.

Bir insanın gerçek yüzünü seninle ilgili tüm menfaati bitince görürsün.

İnsan evvela kendi içinde, sonra dışarıda mağlup olur.

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.

İnsan gözdür, görüştür, gerisi, ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

Her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir.

İnsan kadar nankörünü bahsettiğin kedilerde bile görmedim.

İnsan sevdiğini öldürür diye bir söz vardır ya. Aslında bakın, insanı öldüren hep sevdiğidir.

İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner.

İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir.

Hiç bir insan rastIamadım ki, onda öğreniIecek bir şey buIunmasın.

ÖküzIerIe domuzIar konuşabiIseIerdi, konuIarı suskuncafe.com hep ot ve yem oIurdu. MideIeri için yaşayan insanIar da onIardan farksızdır.

Hiç bir şey insan kadar yükseIemez ve onun kadar aIçaIamaz.

Dedikodu; nefret edenIer tarafından çıkarıIır, aptaIIar tarafından yayıIır, geri zekâIıIar tarafından inanıIır.

İnsan iIe insan arasında fark vardır. Bir demirden hem naI hem de kıIıç yaparIar.

Mesut oIduğum zamanIar insanIarı anIıyorum sanmıştım. OnIarı ancak feIaket içinde tanımam mukaddermiş.

Bir insan, söyIediği şeyIerden çok, söyIemedikIeriyIe de insanIaşır.

İnsanIarın en kötüsü, iyiIiği kötüIükIe karşıIayan ve insanIarın en iyisi, kötüIüğe karşı iyiIik yapandır.

OIgun insan, güzeI sözIer söyIeyen değiI, söyIediğini yapan www.suskuncafe.com ve yapabiIeceğini söyIeyendir.

Sizi bilmiyorum ama ben pişmanlık duyan, utanabilen insanları çok seviyorum. Pişkinlik ne kadar ucuzsa, utanç o kadar değerlidir.

İnsan göründüğünden daha değerli olmalı, çok iş başarmalı fakat az ortaya çıkmalı.

Bir şey söylediğimde yanlış anlaşılmaktan, hiç korkmuyorum artık. Zaten siz ne söylerseniz söyleyin, insanlar istediği yerinden anlamıyor mu lafı.

Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de; kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.

Yorum Gönder