Erol Anar Sözleri

Erol Anar Sözleri

Sayfamıza hoş geldiniz! Bu sayfamız, modern düşünürlerimizden Erol Anar'ın en çarpıcı ve en çok paylaşılan sözlerini bir araya getiriyor. Anar'ın derin düşüncelerle dolu bu aforizmaları, hayata farklı bir bakış açısı kazandırıyor ve bizlere hayatın çeşitli alanlarında yol gösteriyor.

Facebook ve Instagram'da durum mesajı olarak paylaşabileceğiniz Erol Anar sözleri, takipçilerinizin de düşünce dünyasını zenginleştirecektir. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, Erol Anar'ın bilgelik dolu sözlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Erol Anar'ın en etkileyici sözlerini ve aforizmalarını sizler için bu sayfada derledik. Farklı temalar üzerine düşüncelerini yansıtan bu sözler, hayata dair çeşitli bakış açıları sunuyor. Bu derlemeyi okurken düşünce dünyanızın genişlediğini ve farklı perspektifler kazandığınızı göreceksiniz.

Erol Anar Anlamlı Sözleri

Kazanacağına inanmayan birisinin kazandığı zafer, buruktur.

Yürekte ve beyinde yankısını bulabilen ve hayata anlam yükleyen her şey güzeldir.

Hayat farkına varmadığın sürece bir rüyadan başka bir şey değildir.

Ölūme teslim olacaǧım, ama hayata asla.

Hemen şimdi ve burada olmayan özgürlük, gelecekte de olmayacaktır.

Herkesin denizi kendisine okyanustur.

İLGİLİ İÇERİK: Güzel Anlamlı Sözler Kısa Yeni

Kâğıt kayıklarda tükettiğimiz kâğıttan hayatlara benziyor ömürlerimiz.

Her șey insanların kim tarafından olursa olsun yőnetilmeyi reddettikleri ve inisiyatif aldığı zaman farklı olacak.

Herșey içimizdeki devleti ve iktidar tutkusunu yenmekle bașlıyor.

Kapitalizm, paranın sevgi ūzerindeki iktidarıdır.

Ölūmūn, yaşamın ve zamanın ūzerinde olan tek bir şey varsa, o da henūz doğmamış olandır.

Aynı anda var olan ve aynı anda yok olan bir şey varsa o da zamandır. Zaman, hem var hem yoktur; yokluǧu anlamsızlaştırandır.

Her şey ile hiçbir şey arasındaki kapıyı aralayan gerçeğe giden yolu görūr.

Zaman kavramı kadar insanları şaşırtan ve onlara sonsuzluktaki kahredici çaresizliklerini derinden duyumsatan bir başka kavram daha yoktur.

Aşkın en iyi tarifi Binbir Gece Masalları'nda yapılmıştır ve aşk daha çok 'Doğulu' bir kavramdır.

Cennetteki bir insanın dileǧi, bir an evvel bu cehennemden kurtulmaktır.

Bir kentin ölūmū, bir insanın ölūmūnden çok daha trajiktir. Ve kentler öldūğūnde geride yaşayan bir şey kalmaz.

Çoǧu zaman başkalarının senin bilgilerine ihtiyacı yoktur. Unutma bilgiye ihtiyacı olan sensin, yalnızca sen.

Var olduǧunda yok, yok olduǧunda var olan şey aşktır.

Ȍzgürlüğü elde edemezsiniz. Özgürlük olabilirsiniz ancak. Özgürlük olmak demek, özgürlüğe olan inanca sahip olmak demektir.

Ȍzgürlük bence, bu sonsuz yolculukta bir sonuç değil, bir başlangıç noktasıdır: Daha mutlu ve daha yaratıcı olmanın olanaklarını çoğaltan bir başlangıç.

Özgürlük ile mutluluk arasında bir bağ vardır. Fakat kendisini mutlu hisseden insan, her zaman özgür hissetmeyebilir. Ya da kendisini özgür hisseden insan, her zaman mutlu hissetmeyebilir.

Őzgürlük, yarının değil, bugünün şimdiki an’ın sorunudur. Dőnüșüm ve değișim de șimdiden, burada bașlamalıdır. Bu da iktidarı ele geçirerek ve bașka bir baskı mekanizması kurarak değil, hiyerarșiden mümkün olduğunca arınarak, kendi içinde bir gerçek dőnüșümden, doğrudan demokrasiden geçer.

Kapitalizm insanın tüm zamanını çalmakta ve bőylece onu kőleleştirmektedir. İnsanların artık daha fazla para kazanmaktan başka bir amacı yoktur, bu daha fazla para daha az entelektüel faaliyet, daha az insani yaşamdır.

Evrensel insan olmak demek, kendi őz kimlik ve değerlerini yadsımak degil, tam tersine bu değerlerden yola çıkarak bütünsel evrensel bir boyuta ulaşmak anlamina gelir. Evrensel insan, çok yőnlü insandır; psikolojiden felsefeye, sanata edebiyata, birçok alanda őğrenir. Kafası açıktır, dogmatik değildir ve araştırmacıdır. O őğrendikçe bildiğini degil, daha çok bilmediğini düşünür ve bilginin sınırsız olduğunun farkındadır.

İçinde yaşadığımız çağ, her ne kadar 'bilgi ve enformasyon çağı' olarak nitelense de özünde anti-entelektüel bir çağdır. Bu ilk bakışta bir paradoks olarak görünse de, yadsınamaz bir gerçektir.

Herkes kendisini akıllı sanır. Kendisinin diǧerlerinden daha akıllı olmadıǧını dūşūnmeye başlayan birisi akıllanmaya da başlamış demektir. Ancak kendisinin diǧerlerinden www.suskuncafe.com daha akıllı olmadıǧını fark ettiǧi için akıllı olduǧunu iddia eden birisi tam anlamıyla bir budaladır.

İnsan sık sık arkasını kontrol etmeli; gölgesi ardından geliyor mu diye. Yoksa yaşama henūz bir gölge bile dūşūremiyor mu? Bazı insanların gölgesi yoktur. Bazılarının ise kendisi gölge, gölgesi ise kendisidir.

Dūnyanın en sıcak şeyi insan sıcağıdır; dūnyanın en soğuk şeyi insan soğuğudur.

İnsan bazı durumlarda hani ellerini nereye koyacağını bilemez ya, duyguların taşıyıcısı yūrek de böyledir zaman zaman. İnsan bazen duygu yoğunluğu yaşar ve böylesi durumlarda yūreğini nereye koyacağını bilemez.

İktidar, hūkmetme duygusu ölūmcūl derecede yabancılaştırıcıdır. İktidar hırsı, görūldūǧū yerde yok edilmesi gerekecek kadar tehlikelidir. İktidar duygusu ve hırsını yenebilen bir kişiye artık hiç kimse hūkmedemez. Ve artık bu kişi başkalarının deǧil, kendi ūzerinde gerçek iktidara sahiptir; o hūkmetmek ve hūkmedilmek duygularından arınmıştır.

Yorum Gönder