Değer Ve Kıymet İle İlgili Güzel Sözler / Değerli Sözler / Kıymetli

Değer Ve Kiymet İle İlgili Güzel Sözler

Sayfamızda, değer ve kıymet konulu ilham verici sözlerle dolu bir koleksiyon bulunuyor. En değerli ifadeler, en kıymetli düşünceler; her biri bize hayatın değerini ve kıymetini yeniden hatırlatan, yaşamı daha dolu yaşamamız için bizi cesaretlendiren güzel sözler içeriyor. Bu cümleler, hayatımızda önemli olan şeyleri, insanları ve anları fark etmek için bize ilham veriyor.

Kısa ve öz, değerli ve anlamlı sözler, yaşamın çeşitli yönlerine değinen ve bizlere hayatın asıl değerinin ne olduğunu anımsatan bir dizi düşünce sunuyor. İnsanlara değer vermenin ve onların kıymetini bilmenin önemine dair sözler, sevdiklerimize ne kadar değer verdiğimizi ve onların hayatımızdaki yerini hatırlatır.

Son olarak, sayfamızda yer alan kıymetli insana dair sözler ve mesajlar, hayatımızda önemli yer tutan ve bize değer katan kişilere hitap ediyor. Bu cümleler, onların hayatımızdaki önemini ve kıymetini vurgulayarak, hem onları hem de bizleri etkileme gücüne sahip. Değer ve kıymet konulu bu sözler ve mesajlar, yaşamın en önemli unsurlarını, yani insanları ve onlara duyduğumuz sevgiyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Değer Ve Kıymet İle İlgili Sözler

Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir.
Albert Einstein

Yaşayanlardan esirgenen değer, pek kolayca ölülere verilir.
Andre Gide

Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.
Antoine de Saint Exupery

Elmas gibi ol, yandığın zaman ne yerde külün, ne de gökte dumanın kalsın.
Arif Nihat Asya

Vazgeçebileceğin hiçbir şeye kıymet verme.
Aristippos

Yapılamayacağı düşünülen bir şeyi yaparak, insanlığın güç alanını genişleten her şey değerlidir.
Ben Johnson

Altın, kir tutmaz.
Carlo Goldoni

Bir insanın değeri, çevresindekilerin değeri ile ölçülür
Cevdet Rende

İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür.
Channing Poliock

Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.
G. Bangraft

Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sağlığın kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.
Hatemü'l Esam

Dünya işlerindeki payın sınırlı olabilir, ama değerlidir.
Helen Keller

Bir şeyin değeri; onunla derhal veya uzun vadede değiştirilmesi gereken, benim hayat dediğim şeyin miktarıdır.
Henry David Thoreau

Başkalarından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır.
Hint Atasözü

Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiç bir şeyin lekeleyemediği bir onurla parlar, böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de alçalır.
Horatius

İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.
Hz. Ali (r.a.)

Kendisiyle savaşım veren bir insan, en değerli insandır.
Jackson Brown

İnsanların değerini hissettirebileceği fırsatları kaçırma.
Jackson Brown

Her kim ki değersiz bir nesneye değer kazandırır, işte o; güç, coşkunluk ve saygınlık sahibidir.
John Heinrich Fussli

Gerçekten değerli bir şeye ulaşmanın, kestirme bir yolu yoktur.
John Williams

Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.
Juvenalis

İnsana: "Kendini bil!" denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.
M. T. Cicero

Günümüz insanı, her şeyin fiyatını biliyor; ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.
Oscar Wilde

Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz.
P. Pecaut

Bir insanın hayatından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.
Rabindranath Tagore

Bir insana gereğinden fazla değer verirsen, ya onu kaybedersin ya da kendini.
Sydney J. Harris

İnci, çamurda erimez.
Victor Hugo

Başkalarına değer biçmek, kendine değer www.suskuncafe.com biçmek demektir.
William Shakespeare

Değerin, sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur.
William Shakespeare

İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm; ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm.
Wolfgang Van Goethe

Yorum Gönder