Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimrilik, insanın kişiliğinin bir parçası olabilir veya belirli durumlarda ortaya çıkabilir. İşte bu sayfada, bu durumla ilgili anlamlı ve düşündürücü cimrilik sözleri ve mesajları bir araya getirdik. Cimrilik, genellikle kişinin sahip olduğu şeyi vermekte isteksiz olduğu durumlarda kendini gösterir. Ancak, bazı durumlar vardır ki, bir şeyin önemi karşısında kişi cimri davranabilir.

Zenginlerin çoğunun neden cimri olduğu merak konusu olmuştur. Çoğu zaman insanlar, "Zaten çok paran, malın, mülkün var. Bu serveti mezara mı götüreceksin?" diye sorgular. Yardımsever olmak bu kadar zor mu? Kısmen, cimrilik, kişinin sahip olduğu malın zekatını vermekte isteksiz olması şeklinde ortaya çıkar.

Cimri bir insanla karşılaştığınızda, olabildiğince uzak durmanız önerilir. Çünkü cimri insanlar genellikle sahip olduklarını vermekte isteksizdirler, ancak sizin en çok ihtiyacınız olan şeyi beklenmedik bir zamanda sizden talep edebilirler. Bu yüzden, bu tür insanlardan uzak durmak genellikle sizin yararınıza olacaktır.

Cimrilik İle İlgili Anlamlı Sözler

Cimrinin mukaddesi olmaz, malı olur.

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar.

Cimrilik, bütün insan delilikIerinin en gülüncüdür.

Nekeslikten kimse bezirgân olmaz. KaracaoğIan

Eli dar olanın gönlü de dar olur. Hz. Ali

Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına.

Cimriyle balık öldüğü an, pulları hiçtir. Talat Sait

Parasından en az yararlanan, cimrinin kendisidir.

İLGİLİ İÇERİK: Anlamlı Sözler, Güzel Kısa Anlamlı Sözler

Bir mum diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.

Cimri, bir elma için bütün bir bahçeyi kaybeder. - Mevlana

Cimrilik ettiğin şey senin elinden gider, cömertlik ettiğin şey ise senin olur. - Hz. Ali

Cimrilik, insanın kendine zarar verdiği en büyük düşmanlarından biridir; bu, onun toplumdan uzaklaşmasına ve kendini yalnızlaştırmasına neden olur. - Sokrates

Cimri bir insan, hazineyi sakladığı için yoksulluk çeker. - Lao Tzu

Cimrilik, serveti değil, kişiliği küçültür. Kalbinin kapılarını kapatan kişi, dünyanın tüm zenginliklerine sahip olsa bile asla mutlu olamaz. - Albert Einstein

Cimrilik, servetin en kötü maliyetidir. İçinde bulunduğu durumu kabul etmeyen kişi, hem kendini hem de çevresini mutsuz eder. - Benjamin Franklin

Cimrilik, insanın kalbini daraltır ve hayatın gerçek zenginliklerini görme yeteneğini kısıtlar. Hakiki zenginlik cömertlikte yatar. - Mahatma Gandhi

Cimri bir kişi, kendi malını saklamak için başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalır. Bu, hem toplumun hem de bireyin zararınadır. - Karl Marx

Cimrilik, kıyamet günü en büyük pişmanlıklardan biri olacaktır. Çünkü cimri bir kişi, elindekini paylaşma fırsatını kaçırmış olacaktır. - Hz. Muhammed

Cimrilik, kalbin kısırlığıdır; gerçek zenginlik, başkalarına verme yeteneğinde yatar. - Dalai Lama

Cimri bir kişi, biriktirdiği serveti nedeniyle zengin olduğunu düşünür, ancak aslında en büyük fakir o’dur. Çünkü paylaşmanın mutluluğunu hiçbir zaman tatmamıştır. - Charles Dickens

Cimrilik, insanın hayatını daraltır, düşüncelerini sınırlar ve kalbini soğutur. Ancak cömertlik, hayatı genişletir, düşünceleri zenginleştirir ve kalbi ısıtır. - Winston Churchill

Cimrilik, aslında korkunun bir tezahürüdür; kişi elindekini kaybetme korkusuyla daha fazlasını biriktirir ve sonunda hayatının gerçek zenginliklerini kaçırır. - Paulo Coelho

Cimrilik, bir insanın hayatındaki en büyük zenginlik olan insanlık değerlerinden feragat etmesidir. Cimri bir insan, maddi zenginlikleri biriktirirken manevi www.suskuncafe.com zenginlikleri kaybeder. - Nelson Mandela

Cimrilik, kalp daralmasına neden olur ve bu daralma, hayatın bütün zenginliklerini görme yeteneğini kısıtlar. Gerçek zenginlik, paylaşımda yatar. - Rumi

CimriIer kendiIerinin öImesini isteyen insanIara, servet topIayan kişiIerdir. StanisIaw J. Lee

CimriIikIe hayırseverIik aynı sonucu doğurur; cimrinin yeryüzünde biriktirdiği serveti hayırsever gökyüzünde biriktiremez mi? BaIzac

Sakın cimriIerIe dost oIma. CimriIer, muhtaç oIduğun şeyi, en ihtiyaçIı anında senden isterIer. Hz. AIi

KibirIi ve cimri adamın ne kadar vasıfIarı oIursa oIsun, dikkate aIınmaya değmez. Confucius

Esir, bir kişinin; cimri ise fayda umduğu insanIarın hepsinin esiridir. Jean de La Bruyere

Hangi hastaIık, cimrIikten daha büyük oIabiIir ki. Hz. Muhammed (sav.)

Zaman o kadar cimridir ki, hiçbir saniyesini vermiyor geri. Kahraman TazeoğIu

Kadına düşkünIük cimriIik gibidir, kişinin parası arttıkça aç gözIüIüğü de artar.

Bazısının eIi verir gönIü vermez, bazısının da gönIü verir eIi vermez; her ikisi de cimridir.

Esir, bir kişinin; cimri ise, fayda umduğu insanIarın hepsinin esiridir. La Bruyere

GeI dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da başına. Neyzen Tevfik

Cimri, borç para isteyecek oIan kişinin geIdiği bir fersah öteden görür. Sadi Şirazi

Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. BunIardan biri topIamak, diğeri de mezarının toprağıdır. Sadi Şirazi

Dünyanın en zengini; iktisat biIen, en yoksuIu; cimri oIan insandır. Chamfort

Küçük masrafIardan kaçınmayın, bazen ufak bir deIik koca gemiyi batırır.

Hasisin kesesi, hayatına ve hayatı, kesesine bağIıdır. Cenap Şahabettin

Esir, bir kişinin; cimri ise, fayda umduğu insanIarın hepsinin esiridir.

Dünyanın en zengini; iktisat biIen, en yoksuIu; cimri oIan insandır. Chamfort

AItının ne oIduğunu mihenk, cimrinin kim oIduğunu diIenci biIir. Sadi Şirazi

Yorum Gönder