Z Harfi ile Başlayan Güzel Sözler

 Z harfi ile başlayan güzel anlamlı sözler ve Z harfiyle başlayan güzel kısa sözler. "Z" harfi, modern Latin alfabesinde kullanılan bir harftir ve kökeni antik çağlara kadar uzanır.

"Z" harfi, ilk olarak M.Ö. 14. yüzyılda, Fenike alfabesinde "zayin" adlı bir sembolle başladı. Bu sembol, "kılıç" anlamına geliyordu ve o zamanki şekli bir kılıcı andırıyordu.^

Z Harfi ile Başlayan Güzel Sözler

Z İle Başlayan Güzel Sözler

Zor kazanılan kolay kaybedilmez

Zenginin gönlü olana kadar, fakirin canı çıkar.

Zamanını kovalamayan er geç yolunu şaşırır

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

Zeka, bir insanın yaşamsal olarak sahip olduğu zihinsel kapasitedir.

Zırva tevil götürmez.

Zihin mükemmel bir hizmetkar, ancak berbat bir efendidir.

Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez.

Zihin, kas gibidir. Kullan ya da kaybet.

Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.

Zor is, zamanında yapmadığımız kolay islerin birikmesiyle oluşur.

Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur.

Zorluklara tahammül eden kimse kolaylıkla karşılaşır.

Zenginin malı, fakirin ağzını yorar.

Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir.

Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar.

Zaman gösterir ki, aramızda en inatçı olanlar en zeki olanlardır.

Zenginin horozu bile yumurtlar.

Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler.

Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz.

Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez.

Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu.

Zaman varken akıl yoktur. Akıl varken zaman yoktur.

Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler.

Zalimlerin saklanacak yeri yok. Eninde sonunda vicdanları onları bulacaktır.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

Zamana bırakalım her şeyi’ dedi. Ya beni kime bırakacaksın, dedim sustu. Bir daha öldüm.

Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır.

Zaman değilmiş gideni geri getiren, aslında zamanmış, var olanı götüren.

Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.

Zararın neresinden dönülse kardır.

Zahmetsiz rahmet olmaz.

"Z" harfi ile başlayan çeşitli sözler ve atasözleri

"Zaman, en değerli varlığımızdır." - Benjamin Franklin

"Zeka, her şeyin anahtarıdır." - Albert Einstein

"Zorluklar, gücümüzün testidir." - Mahatma Gandhi

"Zirve, sadece azimli olanlarındır." - Edmund Hillary

"Zenginlik, sadece maddi değildir." - Buddha

"Zihin, potansiyelimizin sınırsız olduğu yerdir." - Buddha

"Zevkler, yaşamın baharatlarıdır." - Julia Child

"Zorbalık, zayıflığın göstergesidir." - Mahatma Gandhi

"Zamansızlık, sanatın özüdür." - Pablo Picasso

"Zahmet çekmeden, zafer kazanılmaz." - Napoleon Bonaparte

Bu alıntılar ve atasözleri, "Z" harfiyle başlayan kelimeler üzerinden hayatın, insan doğasının ve değerlerin çeşitli yönlerini yansıtıyor.

Yorum Gönder