Y Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Y harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Y harfi ile başlayan kız bebek isimleri kız çocuğu için en ideal Türk isimlerini sizlerle paylaşıyoruz. 

Bebek sahibi olduktan sonra yapmanız gereken en zorlu kararlardan biri, bir isim seçmektir. Bazı ebeveynler çocuklarına, bir aile üyesinin veya hayran oldukları bir kişinin adını verme kararı alırlar. Diğerleri ise çocuklarını belirli bir harfle isimlendirmek için benzersiz bir yaklaşım sergiler. Y harfi, bir kız çocuğunun adı için çok fazla kullanılmaz ve bu da onu olağanüstü kılar. Dolayısıyla, ismin başında Y harfini arıyorsanız, şanslısınız. Ancak ondan önce, bu harfin çocuğunuza getirebileceği özelliklere ve niteliklere bir göz atın. 

Y harfi, taşıyıcısına kararlılık, manevi ve fiziksel enerji verir. Bu nedenle, kızınıza bu başlangıç harfiyle bir isim verirseniz, çok zeki, analitik olacak ve mesleğinde parlamak için yanıp tutuşan bir arzusu olacaktır. Bu başlangıç harfine sahip kızlar, tüm sorunlarına bir çözüm bulma konusunda doğuştan gelen bir yetenekle bile kutsanmıştır. Bu harfin olumsuz yönü, taşıyıcının zamanını fazla düşünerek boşa harcayabileceğidir. Bu, onların iyi tanımayan kişilere karışık ve belirsiz görünmelerine neden olabilir.

Y harfi İle Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Yağış: Yağmur veya karın düştüğü olay, ayrıca yağan yağmur veya karın miktarını belirtir.

Yağmur: Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıklarını ifade eder. Aynı zamanda çok ve sık gelen şeyleri ifade etmek için de kullanılır. Üçüncü anlamı olarak bolluk ve çokluk durumlarını belirtir.

Yakar: Güzelliğiyle yürek yakıcı olan.

Yakut: Pembe veya erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte, saydam olan değerli bir süs taşıdır. Ayrıca Kuzeydoğu Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğunu ve bu topluluktan olan kişiyi ifade eder.

Yaldız: Eşyaya altın veya gümüş görünüşü vermek için kullanılan, sıvı veya yaprak durumundaki, altın, gümüş ve bunların taklidini ifade eden maddeleri belirtir. Aldatıcı dış görünüşü ve göz boyamayı ifade eder.

Yalınca: Sade ve çıplakça durumları ifade eder.

Yalıncan: İçi dışı bir olan, içten dost kişiyi belirtir.

Yapıncak: Seyrek taneli, kırmızı benekli bir tür üzümü ifade eder.

Yaprak: Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölümünü belirtir.

Yar: Çok sevilen, sevgili anlamına gelir. Ayrıca dost, tanıdık ve yardımcı anlamlarını da taşır.

Yarcan: Çok sevilen, sevgili kişiyi ifade eder.

Yarence: Yaren gibi, yarene benzer durumları belirtir.

Yarkınbüke: Güneş aydınlığı gibi güzel durumu ifade eder.

Yarpuz: Çiçekleri birbirinden ayrı halka biçiminde, nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitkiyi ifade eder.

Yasemin: Çeşitli renklerde, kokulu çiçekleri olan bir bitkiyi ifade eder.

Yaşagül: Yaşamın boyunca gül, mutlu ol anlamını taşır.

Yaşıl: Yeşil renk anlamına gelir.

Yaşın: Işık, parlaklık, şimşek anlamlarını taşır.

Yaşmak: İnce yüz örtüsü, hafiflik durumunu ifade eder.

Yazgan: Süsleyici, sürekli yazan kişiyi belirtir.

Yazgı: Alın yazısı, kader anlamına gelir.

Yazgül: Yaz gibi sıcak, gül gibi güzel kiş

Yelkin: Hazır duruma gelmiş, ayaklanmış anlamına gelir.

Yelten: Davran, teşebbüs et anlamını taşır.

Yenal: Üstün gelen, zafer kazanan, muzaffer kişiyi ifade eder.

Yenigül: Yeni açmış gül kadar güzel durumu ifade eder.

Yenigün: Yeni başlayan gün, yeni zaman anlamına gelir.

Yeşil: Genç, taze, doğa rengi, bitki rengi anlamına gelir.

Yeşim: Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen değerli bir taşı ifade eder.

Yeter: Yeterli, kafi anlamına gelir. Aynı zamanda son olması için çocuğa verilen ismi belirtir.

Yıldanur: Nurlu yıl, şanslı yıl anlamını taşır.

Yıldız: Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her birini ifade eder. Aynı zamanda sinema veya sahne sanatçısı, yıldız veya bir toplulukta veya bir meslekte üstün başarı gösteren kişiyi belirtir. Şans, talih, baht anlamlarını da taşır.

Yıldızhan: Güçlü şans anlamını taşır.

Yomut: Uğur, şans getiren hediye anlamına gelir.

Yonca: Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerin genel adını ifade eder.

Yöre: Bir bölgenin belirli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havaliyi ifade eder.

Yudum: Bir içimlik sıvıyı ifade eder.

Yumak: Top biçiminde sarılmış iplik anlamına gelir.

Yumuk: Yumuşamış olan, yumuşamış gibi duran durumları ifade eder. Ayrıca tombul anlamına da gelir.

Yuna: Yıkanmış, temiz, pak durumları belirtir.

Yunak: Yıkanma yeri, banyo, hamamı ifade eder.

Yunar: Temiz kişiyi ifade eder. Ayrıca temizlik yapan kadını belirtir.

Yurdagül: Ülkesini gül gibi güzel gören durumu ifade eder.

Yurdum: Vatanım, ülkem anlamına gelir.

Yurtsevil: Vatanı gibi sevilmek arzusunda olan kişiyi belirtir.

Yurtsevin: Vatanıyla sevinen durumu ifade eder.

Yücenur: Nurlu, ulu kişiyi ifade eder.

Yükselen: Yükseklere çıkan durumu ifade eder. Ayrıca durmaksızın aşama gösteren kişiyi belirtir.

Yorum Gönder