U Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

U harf ile başlayan kısa güzel sözler ve U harfiyle başlayan anlamlı güzel sözler. "U" harfi, modern Latin alfabesinde kullanılan bir harftir ve kökeni antik çağlara kadar uzanır.

Aslında "U" harfi, Eski Roma'da kullanılan "V" harfinin bir varyasyonu olarak ortaya çıktı. Latince'de, "V" harfi hem "u" hem de "v" seslerini temsil ediyordu. Ancak zamanla, bu iki sesi ayrı ayrı temsil etmek için farklı sembollerin kullanılması gerektiği kabul edildi.

U Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

U İle Başlayan Güzel Sözler

Umut, çalışkanların rüyasıdır.

Unutulanlar, unutanları asla unutmaz.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.

Ucuz satan yalnız kendisi kazanır, ucuz alanın yalnız kendisi kaybeder

Utanma pazar, dostluğu bozar.

Unuttum demek bile onu hatırlamaktır…

Ustanın çekici bin altın.

Uyanık tek adam, uyuyan binlerce kişiden daha kuvvetlidir.

Umut, fakirin ekmeğidir.

Ucuz etin yahnisi yavan.

Umut küçük çocukların hevesi gibidir. Bir gelir, bir kaybolur!

Ummadığın taş baş yarar.

Ucuz alan pahalı alır.

Umudum yerin dibine girmeye hazırlanırken, tam o esnada yaktığın her ışığın hakkını ödeyebilcek misin?

Ulular köprü olsa basıp geçme.

Umut ettiğim şey senin beni sevebilme ihtimalinin bitmemesidir işte bu kadar umut susuzum sana karşı.

Ulu sözü tutmayan ulur.

Umutlar insanların hayatını güçlendirir umut olmadan yaşam zevksiz olur..

Ulu sözü dinlemeyen, uyuyakalır.

Umudunu yitirdiğin anda yaşamak sadece formalitedir.

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

Umuda kurşun sıksan da gülüm umuda Kurşun işlemez gülüm…

Ucuz etin yahnisi yenmez.

Umut demek umutsuz kaldığın anda umut ışığını görmek için çaba göstermektir.

"U" harfi ile başlayan çeşitli sözler ve atasözleri

"Umutsuzluk, başarısızlığın ilk adımıdır." - George Washington

"Uygarlık, düşünce ve hoşgörü ile gelir." - Voltaire

"Uğraşmadan zafer kazanılmaz." - Napoleon Bonaparte

"Umut, hayatta kalmanın anahtarıdır." - Stephen Hawking

"Uyumu bulmak, hayatın sanatıdır." - Buddha

"Ufuklarını genişletmek, bilgini arttırır." - Albert Einstein

"Uyanış, özgürlüğün başlangıcıdır." - Buddha

"Uzlaşmak, barışın ilk adımıdır." - Mahatma Gandhi

"Uzun bir yolculuk bile tek bir adımla başlar." - Lao Tzu

"Ustalık, sürekli pratik gerektirir." - Pablo Picasso

Bu alıntılar ve atasözleri, "U" harfiyle başlayan kelimeler üzerinden hayatın, insan doğasının ve değerlerin çeşitli yönlerini yansıtıyor.

Yorum Gönder