T Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

T harfi ile başlayan güzel anlamlı sözler ve T harfiyle başlayan kısa güzel sözler."T" harfi, modern Latin alfabesinde kullanılan bir harftir ve tarihi antik çağlara kadar uzanır.

"T" harfi, ilk olarak M.Ö. 14. yüzyılda, Phoenician alfabesinde görülen "taw" adlı bir sembolle başladı. Bu sembol, "işaret" anlamına geliyordu ve o zamanki şekli bir çarmıha benziyordu.

T Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

T İle Başlayan Güzel Sözler

Tembellik hür adamı esir yapar.

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

Tam öğrenme sıfıra yakın öğrenmedir

Tevekkelin gemisi batmaz.

Tarih değil, yanlışlar yinelenir

Testiyi kıran da bir, suyu getiren de.

Tevekkül, insanların elinde bulunana umut bağlamamaktır.

Teşbihte hata olmaz.

Tereciye tere satılmaz.

Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.

Terazi tartıyla, her şey vaktiyle.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.

Temiz iş altı ayda çıkar.

Tencere dibin kara, seninki benden kara.

Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.

Tebdil-i mekanda ferahlık vardır.

Tek kanatla kuş uçmaz.

Tarlaya saban, sürüye çoban.

Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

Taş düştüğü yerde ağırdır.

Tavşanı tazı tutar, çalımı avcı satar.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir.

Tatlı tatlı yemenin, acı acı geğirmesi olur.

Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı.

Tövbe etmek isteyip de edemeyenler helak oldular

Terzi kendi söküğünü dikemez.

Türkçe,türküm diyen ve her yönüyle, her şeyden önce Türkçe konuşandır.

Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.

Toplum kendinden olana ,kendine benzeyene sürekli saygı duyar.

Tevekkülden habersiz olmak manevi açlığa,manevi azlık ruhsal yalnızlık ve dengesizliğe neden olur.

Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları sürece de çalışkandırlar

Tarih,insanın geçmişini ve dolayısıyla kendini arayışının ilmidir.Tarih,hz.adem a.s.’dan günümüze insanın serüvenidir

Tövbesizlik fert fert,kavim kavim,millet millet bela ve musibeti zeker.Günah,kalpleri karartır.Kalpleri karartan günah belayı da çeker.

"T" harfi ile başlayan çeşitli sözler ve atasözleri

"Tutku, başarının kıvılcımıdır." - Oprah Winfrey

"Tecrübe, öğrenmenin en iyi öğretmenidir." - Albert Einstein

"Teknoloji, hayatı daha kolay hale getirir." - Steve Jobs

"Tasarım, düşünceyi somutlaştırır." - Paul Rand

"Tarih, geleceği anlamanın anahtarıdır." - Winston Churchill

"Tutumluluk, zenginliğin temelidir." - Benjamin Franklin

"Teşekkür etmek, mutluluğu artırır." - Buddha

"Türkiye'm, seninle gurur duyuyorum." - Mustafa Kemal Atatürk

"Takım çalışması, başarının sırrıdır." - Michael Jordan

"Talih, cesur olanın yanındadır." - Virgil

Bu alıntılar ve atasözleri, "T" harfiyle başlayan kelimeler üzerinden hayatın, insan doğasının ve değerlerin çeşitli yönlerini yansıtıyor.

Yorum Gönder