S İle Başlayan Güzel Sözler

 S harfi ile başlayan güzel kısa sözler , S harfi ile başlayan anlamlı güzel sözler."S" harfi, modern Latin alfabesinde kullanılan bir harftir ve tarihi antik çağlara kadar uzanır.

"S" harfi, ilk olarak M.Ö. 14. yüzyılda, Phoenician alfabesinde "shin" adlı bir sembolle başladı. Bu sembol, "diş" anlamına geliyordu ve o zamanki şekli bir dişi andırıyordu.^

S İle Başlayan Güzel Sözler

S Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

Sabrettikten sonra nefsini zaferle müjdele

Sel ile gelen yel ile gider.

Sabır ve kanaat olmadığı sürece yoksulluk bir kalp uğraşısıdır

Sel gider kum kalır.

Sadaka vermekle malınız azalmaz

Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.

Sanat, ufacık şeylerin başladığı yerde başlar

Sebepsiz kuş bile uçmaz.

Sanmak bütün kötülüklerin anasıdır

Sayılı koyunu kurt kapmaz.

Savaş önlem almak ve çıkış yolu bulmak demektir.

Sayılı günler tez geçer.

Selam kalpleri yumuşatır,Allah’ın rahmetini çeker.

Say beni, sayayım seni.

Saçın akmı karamı, önüne düşünce görürsün.

Sessizlik, insan ve ruh için bir gıdadır.

Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.

Sevgide saygı şarttır, ama saygıda sevgi olmayabilir

Sarı öküzün yanında duran; ya huyundan ya tüyünden kapar.

Sevgi her zaman karşılık görür, kin de…

Sarhoşlar ve çocuklar doğruları söylerler.

Sevgiliyi görmek göz aydınlığıdır

Sanatına güvenenin para ayağına gelir.

Sevmeyen sevdiremez.

Sanatı ustadan görmeyen öğrenemez.

Sevmiyorsanız anlamaya çalışın

Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.

Sanat altın bileziktir.

Sadık dost akrabadan yeğdir.

Sevdiğini elde edemezsen elde ettiğini sevmeye çalış

Sana vereyim bir öğüt: Kendi ununu elinle öğüt.

Sıkıcılığın ilacı değişikliktir

Sana taşla vurana, sen aşla vur.

Sıkıntını, yüzünde derviş huzuru okunan kimseye aç.

Samur kürkde olsa kabahatli kimse üzerine almaz.

Sormak ilmin yarısıdır

Saksağan danayı, babası hayrına bitlemez.

Sokağın toprağını,kirini süpüre süpüre bitiremezsin.

Sakla samanı, gelir zamanı.

Sözün güzelliği kısalığındadır

Sakınılan göze çöp batar.

Söz bir beden gibidir. Sözün içindeki mana candır.

Sahipsiz kapı anahtarsız açılır.

Söz taşıyan kişi söyleyenden daha kötüdür

Sağlık, varlıktan yeğdir.

Selam kelamdan öncedir.

Sağır işitmez, uydurur.

Sultan ağaca benzer, kökü halktır

Sağır bir kocayla, kör bir kadın mutlu bir çifttir.

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. Buckle

Sağ olsunda dağ ardında bulunsun.

Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız

Sağ elin verdiğini sol elin görmesin.

Siyaset sanatının sahibi diğer insanları kendine hizmet ettirir

Sağ baş yastık istemez.

Saç kıvamını bulur hamur tükenir, yaş kıvamını bulur ömür tükenir.

Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz

Sevgi eziyetsizce yapılabilecek en değerli bir ibadettir.Hele Allah rızası için yapılırsa

Sen kimliğine,tarihine ,diline,kültürüne sahip çıkarsan,kızmazlar aksine salgınlığın artar.

Sevgi saygıdan önce gelir. Saygıyı herkese göstermek zorundayız ama sevgi daha özeldir. Ancak özel insanlara gösterilir…

"S" harfi ile başlayan çeşitli sözler ve atasözleri

"Sevgi, her şeyin üstesinden gelir." - Mahatma Gandhi

"Sabır, en iyi erdemdir." - Leo Tolstoy

"Sanat, ruhun dilidir." - Pablo Picasso

"Saygı, insanların birbirine verdiği en değerli hediye." - Confucius

"Sonsuzluğa ulaşmanın tek yolu, anı yaşamaktır." - Buddha

"Sebat etmek, başarının sırrıdır." - Winston Churchill

"Sesini yükseltme, argümanını iyileştir." - Desmond Tutu

"Savaş, son çare olmalıdır." - Sun Tzu

"Sonuçlar, çabaların meyvesidir." - Benjamin Franklin

"Sorumluluk, özgürlüğün bedelidir." - Eleanor Roosevelt

Bu alıntılar ve atasözleri, "S" harfiyle başlayan kelimeler üzerinden hayatın, insan doğasının ve değerlerin çeşitli yönlerini yansıtıyor.

Yorum Gönder