Rüyada At Görmek, Rüya Yorumu

Rüyada at görmek ne anlama gelir rüya yorumları ve rüya tabirleri nelerdir? Rüyada at görmek ayırt edici rüyalardan biridir, çünkü at, güç, gurur ve haysiyete işaret eden ayırt edici bir hayvandır. Rüyada at görmenin rüya yorumu, rüyanın hadiselerine ve görenin durumuna göredir.

Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek ne anlama gelir

 • Rüyada at görmek, kibir, vakar ve kuvvete delildir ve bunun diğer tabirleri arasında şunlar da vardır:Bir kimse rüyada ata bindiğini ve evlilik için şartların oluştuğunu görse, o kimse bir evlilik projesine yaklaşmıştır.
 • Eyerli bir ata bindiğini gören kimse, işinde terfi alacağına veya bir makam üstleneceğine işaret eder.
 • Rüyada kısrağın binicisine itaat derecesi, hayatında başkaları üzerinde uyguladığı gücün derecesine işaret edebilir.
 • Rüyada at görmek, gören kimsenin izzetine, otoritesine ve kudretine işarettir.

Rüyada at renginin anlamı nedir

Atların renkleri çoktur ve rüyada bu renklerin farklılığının önemi vardır. Rüyada atların renklerinin alametlerinden bazıları şunlardır:

 • Kara At (El-Adham): Rüyada siyah at görmek, kibir, şeref ve prestije delildir.
 • Kırmızı at (kırmızı): Rüyada kırmızı at görmek, zafere ve güce delildir.
 • Boz (sarı) at: Rüyada boz at görmenin işareti, zafere işaret olabileceği gibi, üzüntü ve kedere delalet edebileceğinden farklılık gösterir.
 • Ablak atı (Beyaza karışık siyahlık):  Rüyada alak atı görmek, şöhrete ve iyi bir şöhrete delildir.

Bir kadının rüyada at görmesinin yorumu

Rüyada at gören kadının anlamı, sosyal durumu ve rüyadaki olaylar dahil olmak üzere birçok faktöre göre değişir ve aşağıda tartışacağımız şey budur:

İLGİLİ İÇERİK: Rüyada Gül Görmek, Rüya Yorumu

Bekar bayanlar için rüyada at görmenin yorumu

 • Bir rüyada bekar kız Eğer at gördüyse, özel olarak da beyaz at, Cenab-ı Hakk'ın ona olan cömertliğinin bir delilidir.
 • Bekâr bir kadın rüyasında bir at satın aldığını veya birisinin kendisine bir at verdiğini görse, o zaman onu kendisine veren kimseden faydalanır.
 • Evlenmemiş bir kız için ata binmek, özlemlerin ve şöhretin yerine getirilmesinin kanıtıdır.
 • Bekar bir kız ata benzeyen birini görse ona evlenme teklif eder.
 • Tek bir rüyada hasta, yaralı veya ölü bir at görmek, bela ve elemlere işaret eder.

Evli bir kadın için rüyada at görmenin yorumu

 • Evli bir kadın rüyada bir at görürse, bu şeref, gurur ve uzun zamandır beklenen iyi şanslar demektir.
 • Evli bir kadın için rüyada beyaz at görmek, siyah attan daha hayırlı ise de, gören için her halükarda hayra ve yüceliğe delildir.
 • Evli bir kadın için bir rüyada bir at koşar, zıplar veya zıplarsa, bu iyi bir kanıttır.
 • Rüyada evli bir kadının evine at girmesi, evindeki hayırların artacağına işarettir.
 • Evli bir kadın rüyada ata bindiğini görse, işleri giderek kolaylaşacaktır.
 • Evli bir kadın için rüyada atların dans ettiğini görmek, iyi bir alamettir.
 • Evli bir kadın için rüyada bembeyaz bir at, paraya ve prestije işarettir.

Rüyada at görmenin hamile bir kadın için yorumlanması

 • Rüyada hamile at görmek, hamile kadın ve cenini için hayra işarettir.
 • Hamile bir kadın için rüyada at görmek, onun doğum tarihinin ve kolay doğum olacağının delildir.
 • At hamile kadının evine girerse, bu neşe ve mutluluğun kanıtıdır.
 • Hamile bir kadının rüyasında güzel bir at görmesi bebeğinin erkek olacağına işaret eder.
 • Hamile bir kadının rüyasında beyaz at görmesi, bebeğin dişi olacağına işaret eder.
 • Hamile bir kadının rüyasında siyah at görmesi, bebeğin erkek olacağına işaret eder.

Rüyada at görmenin İbn-i Şirin tarafından yorumu

Rüyada at görmekle ilgili pek çok işaret şunlardır:

 • Rüyada at görmek, egemenlik, haysiyet ve gurura işaret eder.
 • Görüş Rüyada ata binmek Rüyada onu durdurmaya çalışmak, görenin günahkârlardan biri olduğuna delalet eder.
 • Bir kimse rüyada ata binip onunla uçarsa, bu hayra işarettir.
 • Kim rüyada uzaktan bir at görürse, o kimse iyileşir.
 • Rüyada nişanlı bir ata binen kimse, yüksek bir şeref ve güven derecesine kavuşur.
 • At bir rüyada ölürse, bu, görenin kıyametinin kanıtıdır.
 • Bir kimse rüyada bir at görse ve onunla savaşıyorsa, bu, gören ile halktan birinin arasında bir ihtilaf olduğuna işarettir.
 • Rüyada at sütü içmek, hayalperestin şeref ve cömertlikle ayırt edildiği anlamına gelir.
 • Rüyada azgın at görmek hayra alamet değildir.
 • Bir kimsenin rüyada azgın bir ata bindiğini görmesi, bu, itaatsizliğe ve atın vahşiliği kadar, görücünün de hevâsına uyduğuna işaret eder.
 • Rüyada azgın bir atın azgın bir ata bindiğini görmek, atın azgın olduğu kadar rüya sahibinin başına gelecek büyük bir musibetin de habercisidir.
 • Bir kimse rüyada atın hızlı koştuğunu görse, bu onun nefsine uyduğuna işaret eder.
 • Rüyada kaçak at görmek, akıl eksikliğinin kanıtıdır.

Rüyada at görmenin İbni Shaheen tarafından yorumlanması

İbn Shaheen, rüyada at görmeyi güç ve gururun bir delili olarak yorumlamış ve bu rüyanın diğer yorumları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Rüyada atı süsleyen bir şey varsa, bu güç ve prestije işaret eder.
 • Rüyayı gören kişi rüyasında atın sırtından indiğini görse, bu onun yüksek makamından ve konumundan alçaldığına işaret eder.
 • Ölü bir at görmek, kedere ve sevilen bir kişinin ölümüne işaret eder.

Rüyada at görmenin anlamı, görenin sosyal statüsüne ve rüyadaki olaylara göre, ayrıca atın rengine ve durumuna göre, sakin veya heyecanlı olmasına göre değişir, ancak çoğu durumda at görme rüyada görmek genellikle gurur, prestij ve haysiyetin kanıtıdır ve ondan kurtulmak kişinin konumunu kaybetmenin kanıtıdır.

Yorum Gönder