O İle Başlayan Güzel Sözler

O harfi ile başlayan güzel kısa sözler ve O harfi ile başlayan güzel anlamlı sözler. "O" harfi, çoğunlukla Latince kaynaklara dayanan ve birçok dilde kullanılan bir harftir. Latince alfabede "O" harfi, Yunanca'dan ödünç alınmıştır.

Yunanca'da "Omicron" olarak adlandırılan bu harf, daha eski Fenike alfabesindeki "Ayin" harfine dayanmaktadır. Ayin, bir zamanlar bir gözü simgeleyen bir sembol olarak kullanılmıştır. Yunanca'ya geçtiğinde, ses değeri /o/ olarak değişti.

O İle Başlayan Güzel Sözler

O Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

Okur, düşünürken okur, okurken düşünür

Olacak oğlan gelişinden belli olur.

Okuma bir düşünme ve bilgi edinme eylemidir

Oynayamayan gelin; “Yerim dar.” der.

Okumak, bilgiye giden en kısa yoldur

Oynayacak adam, kağnı gıcırtısında da oynar.

Olanak rüzgar gibidir, gerçekten yakalayamazsan ardına düşme.

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır

Olasılıkların cetvelinde yenilgiler de vardır

Otu çek, köküne bak.

Oduncunun gözü onçada, dilencinin gözü çömçede.

Ot kökü üstünde biter.

Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

Ortak atın beli sakat olur.

Oğlan yemiş oyuna, çoban yemiş koyuna gitmiş.

Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş.

Oğlanın şaşkını, babasının zenginliğini metheder.

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.

Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş.

Olmayacak duaya amin denilmez.

Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

Oynamasını bilmeyen gelin “yerim dar” demiş; yerini genişletmişler; “yerim dar” demiş.

Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz tenkit edin, basit bir insanı dost edinmek isterseniz, methedin.

"O" harfiyle başlayan bazı güzel sözler

"Okyanusların derinliklerinde saklı sırlar var."

"O yıldızlara dokunmak isteyenlere, gece gökyüzü yeter."

"Olumsuzlukları unutup olumlulara odaklanmak, mutluluğun anahtarıdır."

"O zamanlarda, hayallerimizin peşinden koşarken kaybolmuştuk."

"O anda yaşa, anılar biriktir."

"Omuza yüklenen sorumluluklar, omurgamızı güçlendirir."

"Olağanüstü bir yaşam için olağanüstü adımlar at."

"Odağını kaybetme, hedeflerine doğru ilerle."

"Oyalanma, hayatın güzelliklerini keşfetmeye başla."

"Olasılıkları keşfetmek için kapıları aç."

Bu sözler, ilham verici veya derin anlamlar içeren ifadelerdir. "O" harfiyle başlayan güzel sözler, motivasyon, keşif, hayaller veya yaşamın farklı yönlerine vurgu yapabilir.

Yorum Gönder