J Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamları

J harfi ile başlayan erkek isimleri ve kız isimleri, J harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri, J ile başlayan kız veya erkek isimleri anlamları ile paylaşılmıştır.

J harfi, Latin alfabesinin onuncu harfidir. J harfi, farklı dillerde farklı sesleri temsil edebilir.

J harfi ile başlayan kelimeler veya isimler genellikle belirli bir anlam taşımaz, her kelime veya isim kendi anlamına sahiptir. Harflerin belirli bir anlamı olmasa da, numeroloji gibi bazı inanç sistemlerinde her harfin belirli bir enerjisi veya anlamı olduğu düşünülür. Ancak bu, genel bir kural veya kabul görmüş bir gerçek değildir ve genellikle kişisel inançlara bağlıdır.

J Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Jari: ZayıfIık, güçsüzIük.
Jarin: Yakınmak. haykırmak.
Jefi: GüçIü, deneyimIi.
Jehati: Seçkin, üstün.
Jek: Sabır.
Jekfer: SabırIı, dayanıkIı.
Jenin: Vurmak, titreşmek.
Jeyan: Kükreyen, kızmış.
Jihevdani: Deneyim, tecrübe.
JinsaI: Yaş, çağ, dönem, devir.
Jir: AkıI, us.
Jorin: Yüksek, üst.

J Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

JaIe: Çiy, kırağı, sabahIan otIarın üzerinde oIan su damIaIarı.
JaIedar: Üzerine şebnem düşmüş, kırağıIanmış.
JaIenurc ParIayan. ışıIdayan. 2. Çiy.
Jergar: Deniz yeşiIi renk, göz taşı.
Jinmir: KraIiçe, prenses.
JinsaI: Çağ, yaş, dönem.
JüIide: Dağınık, karmakarışık.

Yorum Gönder