İ Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

İ harfi ile başlayan güzel kısa sözler ve i harfi ile başlayan anlamlı güzel sözler. "I" harfinin kökeni ise Eski Yunan alfabesindeki "Iota" harfine dayanır. Eski Yunan alfabesi, Fenike alfabesinden türetilmiş ve Yunan dilinde kullanılan bir alfabe sistemidir. "Iota" harfi, /i/ veya /j/ sesini temsil eder. Latinceye geçerken "I" harfi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İ Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

İ ile Başlayan Güzel Sözler

İyiler düşmansız olmaz.

İnsan iyiliği ile baş olur

İnsan evrenin nesnesi değil öznesidir.

İnsanın işi aslına delildir. Hz. Ali

İdeallerini gerçekleştiremiyorsan gerçeklerini idealleştir

İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.

İlgi görmek istiyorsan, ilgi göster

İyi insan lafının üstüne gelir.

İnandığın gibi yaşayamazsan yaşadığın gibi inanırsın

İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder.

İnsanları ayakta tutan inançlarıdır

İyi dost kara günde belli olur.

İyi olacağına inanmadığınız hiçbir konuda iyi olamazsınız.

İtle yatan bitle kalkar.

İnanmak, insanı mutlu eder. Kuşku duymak sefalete sürükler

İtle çuvala girilmez.

İnsan topraktan yaratılmıştır, her an çamurlaşabilir.

İtin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı.

İslam ilginç başladı ve sonunda da başladığı gibi ilginç olacaktır

İti an, çomağı hazırla.

İstediğini olmak istiyorsan istediğini saklayarak çalış.

İt yal yediği kapıyı bekler.

İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz

İt ürür, kervan yürür.

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç bahsetmeyin.

İt itin ayağına basmaz.

İyilik yapmayı bilmiyorsan, hiç olmazsa kötülük yapma

İt derisinden post olmaz.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.

İşten artmaz, dişten artar.

İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

İşleyen demir ışıldar.

İki kişi konuşurken üçüncüye bok yemek düşer.

İslamın şartı beş, altıncısı insaf demişler.

İki ölç, bir biç.

İşine hor bakan boynuna torba takar.

İnsan beşer, kuldur şaşar.

İş olacağına varır.

İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.

İş insanın aynasıdır.

İnsan göre göre, hayvan süre süre.

İp inceldiği yerden kopar.

İnsan insanın şeytanıdır.

İnsanoğlu çiğ süt emmiş.

İnsan kıymetini insan bilir.

İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.

İnsan sevdiğini yerden yere vururmuş.

İyiliği gizli yapanlar, Tanrıya inananlardır.

İhlas ne kadar çok olursa evliyanın yardımı da o kadar büyük olur

İnsan olduğu halde hayati hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey.

İnsan hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir…

İnsan yalnızca inandığı şey için, kanıları için yaşamını gözden çıkarır

İnsan kalbindeki imanı ile mümindir. Kafasındaki malumat yığını ile değil

İyiliğe karsı iyilik çabuk unutulur,ama kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz.

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur.

İnanarak çok az şeyi başarırsınız; ama inanmazsanız hiç bir şeyi başaramazsınız.

İyi olduğun zaman insanların seni kötü bilmesi, kötü olduğun zaman iyi bilinmenden iyidir

İlim, elde edilen bilgide değil, bu bilgiden elde edilen sonuçta, yarardadır

İşini sevmeyen veya sevdiğini iş eylemeyin insan,nadasa bırakılan tarla gibidir.Bekledikçe çoraklaşır

İslam,asli olandır,tabi olandır,yaratılış ahvalinin korunmasının tek yoludur.İslam,varlığın ve yaşamın gizidir.

İnsanı ihmal eden bir hizmet ve düşünce ne kendisine ne de insanlığa katkıda bulunabilir.İnsan imar edilmeli,insan mutlu kılınmalı.

İlmi kibirlenmek ve kendisini büyük görmek isteyenlerden hiçbiri iflah olmamıştır. Ama alçak gönüllü, alimlere ve insanlara hizmet etmek için öğrenen felah bulmuştur.

Yorum Gönder