H Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

 H ile başlayan güzel sözler ve H harfiyle başlayan anlamlı güzel sözler . "H" harfinin kökeni Eski Yunan alfabesindeki "Eta" harfine dayanır. Eski Yunan alfabesi, Fenike alfabesinden türetilmiş ve Yunan dilinde kullanılan bir alfabe sistemidir. "Eta" harfi, /h/ sesini temsil eder. Eski Yunan alfabesinden sonra, "Eta" harfi Latin alfabesine geçerken "H" harfi olarak kullanılmaya başlanmıştır. "H" harfi, birçok dilde /h/ sesini temsil etmek için kullanılan bir harftir. Ses değeri ve kullanımı diller arasında farklılık gösterebilir, ancak genel olarak /h/ sesini ifade eder.

H Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

H Harfiyle Başlayan Güzel Kısa Sözler

Hedefsiz plan olmaz.

Haddini bilmeyene bildirirler.

Hak deyince akan sular durur.

Huylu huyundan vazgeçmez.

Hak gelince, batıl gider.

Horozu çok olan köyde sabah geç olur.

Hak yerde kalmaz.

Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

Hak yerini bulur.

Hocanın vurduğu yerde gül biter.

Hal halin yoldaşıdır.

Hızlı koşan atın boku seyrek düşer.

Hamala semeri yük değildir.

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masa.

Hamama giren terler.

Herşeyin yenisi, dostun eskisi.

Hangi gün vardır akşam olmadık.

Herşey olacağına varır.

Harama el uzatılmaz.

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.

Harama uçkur çözülmez.

Herkesin tenceresi kapalı kaynar.

Haramın temeli olmaz.

Herkesin ettiği yoluna gelir.

Harman dövmek keçinin işi değil.

Herkesin arşına göre bez vermezler.

Harman yel ile, düğün el ile olur.

Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz.

Hasta sağ kalırsa hekime karşı gelir.

Herkes ne ederse kendine eder.

Hatasız kul olmaz.

Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

Haydan gelen Huya gider.

Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez.

Hayır dile komşuna, hayır gele başına.

Herkes ektiğini biçer.

Hazıra dağ dayanmaz.

Hayra yor ki ulaşasın Hz. Ali

Herkes bildiğini okur.

Her inişin bir yokuşu vardır.

Hekimden sorma, çekenden sor.

Her ziyan bir öğüttür.

Hekimsiz, hakimsiz yerde oturma.

Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez.

Hem kız, hem baldırı düz, hemde ucuz olur mu?

Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.

Her ağacın meyvesi olmaz.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

Her ağaçtan kaşık olmaz.

Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter.

Her akla geleni işleme her ağacı taşlama.

Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır.

Her çok azdan olur.

Her kuşun eti yenmez.

Her damardan kan alınmaz.

Her koyun kendi bacağından asılır.

Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

Her kaşığın kısmeti bir olmaz.

Her Firavun’un bir Musa’sı olur.

Her işin başı sağlık.

Her horoz kendi çöplüğünde öter.

Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten.

Hocanın dediğini yap, arkasından gitme.

Hırs boşluğunu ancak toprak doyurur Hz. Ali

Hukuk ve kanunlar devleti değil, halkı korur

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.

Haram yiyen bir orduyla beldelerin fethi olanaksızdır

Hastalığın şikayet edilmesi, Allah’ı kula şikayet etmektir.

Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.

Hedef gösterilmezse insanlar boş şeylerle uğraşırlar. Bu da doyumsuzluğa sürükler insanlığı

Hastalık, iyileştirilmesi gereken bir hali, bunalım ise aşılması, yaşanarak tüketilmesi gereken bir süreci ifade eder

Hanefilere göre hatim yapıldığında cemaatle dua yapmak mekruhtur; çünkü bu konuda Rasulullah’tan aşkala nakledilmemiştir.

Yorum Gönder